Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-5) was last changed on 10-Nov-2010 16:10 by darina chovaniakova  

This page was created on 28-Oct-2010 14:25 by darina chovaniakova

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 6 changed one line
Hoci nadpis tejto časti platformy SprichWort je "Cvičenia", obsahuje nielen cvičenia, ale aj úlohy. Medzi cvičeniami a úlohami sú síce základné rozdiely, no z priestorových dôvodov ich súhrnne uvádzame pod názvom, teda Cvičenia. __Cvičenia__ majú väčšinou len jeden spôsob riešenia, jedno vopred stanové riešenie a sú zamerané najmä na formálne hľadiská. __Úlohy__ sú však väčšinou otvorenejšie formy jazykového učenia, ktoré nemajú predpísané spôsoby riešenia a poskytujú nanajvýš malé pomôcky k nájdeniu riešenia. Možno povedať, že úlohy sú "problémy", ktoré je možné vyriešiť prostredníctvom zručností a poznatkov nadobudnutých v cvičeniach. Aj keď sa tento krátky opis môže zdať jednoznačný, prechod od formálneho cvičenia k úlohe je často plynulý. Na platforme SprichWort nájdete nielen cvičenia, ale aj úlohy, ktoré umožňujú osvojiť si príslovia.
Hoci nadpis tejto časti platformy SprichWort je "Cvičenia", obsahuje nielen cvičenia, ale aj úlohy. Medzi cvičeniami a úlohami sú síce základné rozdiely, no z priestorových dôvodov ich súhrnne uvádzame pod názvom, teda Cvičenia. __Cvičenia__ majú väčšinou len jeden spôsob riešenia, jedno vopred stanové riešenie a sú zamerané najmä na formálne hľadiská. __Úlohy__ sú však zvyčajne otvorenejšie formy jazykového učenia, ktoré nemajú predpísané spôsoby riešenia a poskytujú nanajvýš malé pomôcky k nájdeniu riešenia. Možno povedať, že úlohy sú "problémy", ktoré je možné vyriešiť prostredníctvom zručností a poznatkov nadobudnutých v cvičeniach. Aj keď sa tento krátky opis môže zdať jednoznačný, prechod od formálneho cvičenia k úlohe je často plynulý. Na platforme SprichWort nájdete nielen cvičenia, ale aj úlohy, ktoré umožňujú osvojiť si príslovia.
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
5 10-Nov-2010 16:10 6.025 kB darina chovaniakova to previous
4 10-Nov-2010 16:09 6.025 kB darina chovaniakova to previous | to last
3 10-Nov-2010 16:08 6.033 kB darina chovaniakova to previous | to last
2 10-Nov-2010 15:49 6.042 kB darina chovaniakova to previous | to last
1 28-Oct-2010 14:25 6.05 kB darina chovaniakova to last
«