Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-5) was last changed on 10-Nov-2010 16:10 by darina chovaniakova  

This page was created on 28-Oct-2010 14:25 by darina chovaniakova

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 6 changed one line
Hoci nadpis tejto časti platformy SprichWort je "Cvičenia", obsahuje nielen cvičenia, ale aj úlohy. Medzi cvičeniami a úlohami sú síce základné rozdiely, no z priestorových dôvodov ich súhrnne uvádzame pod jedným nadpisom, teda Cvičenia. __Cvičenia__ majú väčšinou len jeden spôsob riešenia, jedno vopred stanové riešenie a sú zamerané vo veľkej miere na formálne hľadiská. __Úlohy__ sú naproti tomu väčšinou otvorenejšie formy jazykového učenia, ktoré nemajú predpísané spôsoby riešenia a poskytujú nanajvýš malé pomôcky k nájdeniu riešenia. Možno povedať, že úlohy sú "problémy", ktoré je možné vyriešiť prostredníctvom zručností a poznatkov nadobudnutých v cvičeniach. Aj keď sa tento krátky opis môže zdať jednoznačný, prechod od formálneho cvičenia k úlohe je často plynulý. Na platforme SprichWort nájdete nielen cvičenia, ale aj úlohy, ktoré umožňujú osvojiť si príslovia.
Hoci nadpis tejto časti platformy SprichWort je "Cvičenia", obsahuje nielen cvičenia, ale aj úlohy. Medzi cvičeniami a úlohami sú síce základné rozdiely, no z priestorových dôvodov ich súhrnne uvádzame pod jedným nadpisom, teda Cvičenia. __Cvičenia__ majú väčšinou len jeden spôsob riešenia, jedno vopred stanové riešenie a sú zamerané najmä na formálne hľadiská. __Úlohy__ sú naproti tomu väčšinou otvorenejšie formy jazykového učenia, ktoré nemajú predpísané spôsoby riešenia a poskytujú nanajvýš malé pomôcky k nájdeniu riešenia. Možno povedať, že úlohy sú "problémy", ktoré je možné vyriešiť prostredníctvom zručností a poznatkov nadobudnutých v cvičeniach. Aj keď sa tento krátky opis môže zdať jednoznačný, prechod od formálneho cvičenia k úlohe je často plynulý. Na platforme SprichWort nájdete nielen cvičenia, ale aj úlohy, ktoré umožňujú osvojiť si príslovia.
At line 17 changed 2 lines
Fázu ''Príslovia si upevniť'' možno označiť ako precvičovanie prísloví. Robia sa tu cvičenia a úlohy k obsahovým a formálnym (gramatickým) aspektom prísloví, aby sme vedeli, ako znie správna podoba istého príslovia a ako sa toto príslovie píše.
''Príslovia použiť'' znamená, že ich môžeme používať v reálnych situáciach. K tomu patrí, že prísloviam správne rozumieme, vieme ich použiť v komunikácii alebo dokážeme diskutovať o ich charakteristikách.
Fázu ''Príslovia si upevniť'' možno označiť ako precvičovanie prísloví. Budeme riešiť cvičenia a úlohy k obsahovým a formálnym (gramatickým) aspektom prísloví, aby sme vedeli, ako znie správna podoba istého príslovia a ako sa toto príslovie píše.
''Príslovia použiť'' znamená, že ich môžeme používať v reálnych situáciach. S tým ďalej súvisí, že prísloviam správne rozumieme, vieme ich použiť v komunikácii alebo dokážeme diskutovať o ich špecifikách.
At line 22 changed one line
Vyberte si jeden z dole uvedených významových okruhov a kliknite naň. Potom sa objaví prehľad úloh a cvičení, ktoré môžete spracovať. Úlohy a cvičenia sú priradené štyrom fázam, pričom úlohy a cvičenia k prvým trom fázam sú určené pre úrovne B1-B2 a úlohy a cvičenia k poslednej fáze sú určené pre úrovne B1-B2, C1-C2, milovníkov prísloví a germanistov (paremiologické úlohy). Ak chcete príslovia v príslušnom významovom okruhu skutočne ovládať, mali by ste vyriešiť všetky úlohy a cvičenia pre príslušnú úroveň a to v poradí, v akom sú na platforme.
Vyberte si jeden z dole uvedených významových okruhov a kliknite naň. Potom sa objaví prehľad úloh a cvičení, ktoré môžete spracovať. Úlohy a cvičenia sú priradené štyrom fázam, pričom úlohy a cvičenia k prvým trom fázam sú určené pre úrovne B1-B2 a úlohy a cvičenia k poslednej fáze sú určené pre úrovne B1-B2, C1-C2, záujemcov o príslovia a germanistov (paremiologické úlohy). Ak chcete príslovia v príslušnom významovom okruhu skutočne ovládať, mali by ste vyriešiť všetky úlohy a cvičenia pre príslušnú úroveň a to v poradí, v akom sú na platforme.
At line 25 changed one line
Potom, čo ste klikli na úlohu/cvičenie, objaví sa zadanie. Pozorne si ho prečítajte a potom riešte príslušnú úlohu alebo cvičenie. Pritom môžete použiť aj informácie z banky dát, ktorú nájdete na hlavnej stránke vľavo pod kolónkou „Banka dát SprichWort“.
Potom, čo ste klikli na úlohu/cvičenie, objaví sa zadanie. Pozorne si ho prečítajte a potom riešte príslušnú úlohu alebo cvičenie. Pritom môžete použiť aj informácie z databázy, ktorú nájdete na hlavnej stránke vľavo pod kolónkou „Databáza SprichWort“.
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
5 10-Nov-2010 16:10 6.025 kB darina chovaniakova to previous
4 10-Nov-2010 16:09 6.025 kB darina chovaniakova to previous | to last
3 10-Nov-2010 16:08 6.033 kB darina chovaniakova to previous | to last
2 10-Nov-2010 15:49 6.042 kB darina chovaniakova to previous | to last
1 28-Oct-2010 14:25 6.05 kB darina chovaniakova to last
«