Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-15) was last changed on 26-Oct-2010 14:40 by darina chovaniakova  

This page was created on 29-Mar-2010 15:39 by darina chovaniakova

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 3 changed one line
Nie všetky príslovia v banke dát sú aj didakticky spracované. Z tohto dôvodu je na stránkach banky dát zaznamenané, ak existujú k nejakému príslovia cvičenia a úlohy. Aby sa uľahčilo hľadanie
Nie všetky príslovia v banke dát sú aj didakticky spracované. Z tohto dôvodu sa na stránkach banky dát nachádza záznam, ak existujú k prísloviu cvičenia a úlohy. Aby sa ešte viac uľahčilo hľadanie istých prísloví, ponúkame niekoľko prehľadov o prísloviach a významových okruhoch, ktoré boli didakticky spracované. Tak môžete rýchlo zistiť, či príslovie alebo významový okruh, ktorý vás zaujíma, je aj didakticky spracovaný.
At line 5 removed 3 lines
Nicht alle in der Datenbank vorhandenen Sprichwörter sind auch didaktisch bearbeitet. Aus diesem Grunde ist es auf den Datenblättern der Datenbank vermerkt, wenn es zu einem Sprichwort Übungen und Aufgaben gibt. Um die Suche nach Aufgaben und Übungen zu bestimmten Sprichwörtern noch zu erleichtern, gibt es hier einige Übersichten über die didaktisch bearbeiteten Sprichwörter und Bedeutungsbereiche. So können Sie sehr schnell herausfinden, ob ein Sprichwort oder ein Bedeutungsbereich, der Sie interessiert, auch didaktisch bearbeitet ist.
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
15 26-Oct-2010 14:40 0.729 kB darina chovaniakova to previous
14 20-Aug-2010 10:39 0.729 kB darina chovaniakova to previous | to last
13 08-Jun-2010 10:51 0.787 kB darina chovaniakova to previous | to last
12 08-Jun-2010 10:50 0.783 kB darina chovaniakova to previous | to last
11 08-Jun-2010 10:49 0.791 kB darina chovaniakova to previous | to last
10 07-Jun-2010 16:16 0.789 kB darina chovaniakova to previous | to last
9 07-Jun-2010 16:15 0.784 kB darina chovaniakova to previous | to last
8 07-Jun-2010 16:15 0.785 kB darina chovaniakova to previous | to last
7 07-Jun-2010 16:10 1.101 kB darina chovaniakova to previous | to last
6 10-May-2010 17:40 0.356 kB darina chovaniakova to previous | to last
5 10-May-2010 17:35 0.15 kB darina chovaniakova to previous | to last
4 02-Apr-2010 12:06 0.631 kB Brigita Kacjan to previous | to last Überblick über die Bedeutungsbereiche ==> Übersicht über die Bedeutungsbereiche
3 02-Apr-2010 11:56 0.593 kB Brigita Kacjan to previous | to last Überblick über die Bedeutungsbereiche ==> Übersicht deutsche Bedeutungsbereiche
2 29-Mar-2010 15:42 0.555 kB darina chovaniakova to previous | to last
1 29-Mar-2010 15:39 0.552 kB darina chovaniakova to last
«