!!!Prehľad\\

Nie všetky príslovia v banke dát sú aj didakticky spracované. Z tohto dôvodu je na stránkach banky dát vždy uvedené, či existujú k určitému prísloviu cvičenia a úlohy. Aby sa ešte viac uľahčilo hľadanie prísloví, ponúkame vám niekoľko prehľadov o prísloviach a významových okruhoch, ktoré boli didakticky spracované. Tak môžete rýchlo zistiť, či príslovie alebo významový okruh, ktorý vás zaujíma, je aj didakticky spracovaný. 

![Prehľad prísloví|Prehľad prísloví]


![Prehľad významových okruhov|Prehľad významových okruhov]


![Prehľad viacjazyčných úloh a cvičení|Prehľad viacjazyčných úloh a cvičení]


%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
[Aufgabe_fertig]
%%