Prehľad
#

Nie všetky príslovia v banke dát sú aj didakticky spracované. Z tohto dôvodu je na stránkach banky dát vždy uvedené, či existujú k určitému prísloviu cvičenia a úlohy. Aby sa ešte viac uľahčilo hľadanie prísloví, ponúkame vám niekoľko prehľadov o prísloviach a významových okruhoch, ktoré boli didakticky spracované. Tak môžete rýchlo zistiť, či príslovie alebo významový okruh, ktorý vás zaujíma, je aj didakticky spracovaný.

Prehľad prísloví#

Prehľad významových okruhov#

Prehľad viacjazyčných úloh a cvičení#

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«