Prehľad významových okruhov#


V interaktívnej cvičebnej časti platformy SprichWort sa nachádzajú úlohy a cvičenia v jednotlivých jazykoch k dole uvedeným významovým okruhom. Kliknite na významový okruh, aby ste si pozreli zoznam spracovaných okruhov.Prehľad nemeckých významových okruhov

Prehľad slovenských významových okruhov

Prehľad slovinských významových okruhov

Prehľad českých významových okruhov

Prehľad maďarských významových okruhov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«