Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-15) was last changed on 26-Oct-2010 14:40 by darina chovaniakova  

This page was created on 29-Mar-2010 15:39 by darina chovaniakova

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
!!!Übersicht
!!!Prehľad\\
At line 3 changed one line
![Überblick über die Sprichwörter|Überblick über die Sprichwörter_sk]
Nie všetky príslovia v banke dát sú aj didakticky spracované. Z tohto dôvodu je na stránkach banky dát vždy uvedené, či existujú k určitému prísloviu cvičenia a úlohy. Aby sa ešte viac uľahčilo hľadanie prísloví, ponúkame vám niekoľko prehľadov o prísloviach a významových okruhoch, ktoré boli didakticky spracované. Tak môžete rýchlo zistiť, či príslovie alebo významový okruh, ktorý vás zaujíma, je aj didakticky spracovaný.
At line 5 added one line
![Prehľad prísloví|Prehľad prísloví]
At line 6 removed one line
![Überblick über die Sprichwort-Gruppen|Überblick über die Bedeutungsbereiche|Übersicht deutsche Bedeutungsbereiche]
At line 8 added one line
![Prehľad významových okruhov|Prehľad významových okruhov]
At line 9 removed one line
![Überblick über sprachspezifische Aufgaben und Übungen|Überblick über sprachspezifische Aufgaben und Übungen]
At line 11 added one line
![Prehľad viacjazyčných úloh a cvičení|Prehľad viacjazyčných úloh a cvičení]
At line 12 removed one line
![Überblick über mehrsprachige Aufgaben und Übungen|Überblick über mehrsprachige Aufgaben und Übungen]
At line 14 removed 2 lines
![Phasen des Sprichworterwerbs|Phasen des Sprichworterwerbs]
At line 17 changed one line
[{ALLOW view Authenticated}]
[{ALLOW view All}]
At line 19 added 5 lines
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
15 26-Oct-2010 14:40 0.729 kB darina chovaniakova to previous
14 20-Aug-2010 10:39 0.729 kB darina chovaniakova to previous | to last
13 08-Jun-2010 10:51 0.787 kB darina chovaniakova to previous | to last
12 08-Jun-2010 10:50 0.783 kB darina chovaniakova to previous | to last
11 08-Jun-2010 10:49 0.791 kB darina chovaniakova to previous | to last
10 07-Jun-2010 16:16 0.789 kB darina chovaniakova to previous | to last
9 07-Jun-2010 16:15 0.784 kB darina chovaniakova to previous | to last
8 07-Jun-2010 16:15 0.785 kB darina chovaniakova to previous | to last
7 07-Jun-2010 16:10 1.101 kB darina chovaniakova to previous | to last
6 10-May-2010 17:40 0.356 kB darina chovaniakova to previous | to last
5 10-May-2010 17:35 0.15 kB darina chovaniakova to previous | to last
4 02-Apr-2010 12:06 0.631 kB Brigita Kacjan to previous | to last Überblick über die Bedeutungsbereiche ==> Übersicht über die Bedeutungsbereiche
3 02-Apr-2010 11:56 0.593 kB Brigita Kacjan to previous | to last Überblick über die Bedeutungsbereiche ==> Übersicht deutsche Bedeutungsbereiche
2 29-Mar-2010 15:42 0.555 kB darina chovaniakova to previous | to last
1 29-Mar-2010 15:39 0.552 kB darina chovaniakova to last
«