Předmluva#

Úvod k didaktické části#

Interaktivní úlohy a cvičení resp. cvičení, testy a sebeevaluace k příslovím?

Nejsou vůbec samozřejmostí, a to i navzdory enormní všeobecné nabídce, kterou poskytuje internet.Jen zřídka lze najít sbírky přísloví nebo pokud se trochu více vyznáte v oblasti frazeologie a paremiologie, vědecky fundované, sčásti interaktivní nabídky cvičení k frazeologickým tématům, ale ne k příslovím. Na platformě SprichWort se nachází takováto rozsáhlá nabídka materiálu k příslovím, která podle našich informací dosud ještě nikdy nebyla vytvořena a veřejně zpřístupněna.

Zamyslete se nad všemi nuancemi, které poznáte při řešení úloh a cvičení, ale i při hledání v bance dat SprichWort nebo při testování Vaší osobní úrovně poznatků a vědomostí v nabízených testech a v testech sebeevaulace.

Na závěr bychom Vás chtěli upozornit, že i Vy máte možnost být aktivní na platformě. Můžete si např. sami stáhnout učební materiály (je zapotřebí dodržet autorská práva) nebo podílet se na diskuzi, položit otázky nebo něco vysvětlit komunitě SprichWort na Myspace nebo na facebooku.

Pokud jsme právě vzbudili Váš zájem, potom platí následující tři přísloví:
Kdo se chce stát mistrem, musí začít brzo.
Člověk se pořád učí.
Na učení není nikdy pozdě.

Váš tým SprichWort

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«