Spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji in vsi, ki vas pregovori zanimajo!#

Ste na didaktičnem delu učne platforme SprichWort. Od tu lahko dostopate do vseh za vas pomembnih strani. Do strani z nalogami in vajami, s testi in samoevalvacijskimi polami pridete lahko tudi preko strani za učence.

Predgovor
#

V predgovoru sta na kratko predstavljena vsebina učne platforme in namen posameznih delov.
Predgovor

Pregled
#

Na tej strani boste našli različne preglede: pregled pregovorov, vsebovanih v nalogah in vajah, pregled pomenskih sklopov in pregled večjezičnih nalog in vaj.
Pregled

Kontrolni seznami za izbiranje pomenskih sklopov
#

Kontrolni seznami za izbiranje pomenskih sklopov so namenjeni načrtovanju učnega procesa, pri katerem se učenci učijo pregovore iz posameznega pomenskega sklopa. Opisi omogočajo načrtno izbiranje pomenskih sklopov.
Kontrolni seznami

Razlage
#

Nekateri deli učne platforme so na kratko razloženi, saj imajo v celotni zasnovi platforme natančno določen pomen. Tako lahko preberete, kaj na platformi poimenujeta izraza naloga in vaja, kakšen pomen imajo navedene faze in na kakšen način lahko naloge in vaje rešujete.
Razlage

Strani za učence
#

Tukaj imate dostop do strani, ki so prvotno namenjene učencem, a naloge in vaje, teste ter samoocenjevalne pole lahko pregledujete in rešujete seveda tudi vi. Dosežene rezultate si lahko ogledate na strani Moji rezultati. Dodali smo še nekaj učnih namigov, da bo delo lažje, uspešnejše in bolj zabavno.
Strani za učence

Dodatna učna gradiva
#

Na tej strani lahko nalagate lastna učna gradiva vseh vrst ter preglejujete, snemate in uporabljate gradivo drugih sodelujočih učiteljev. Prosimo, upoštevajte, da si avtorji gradiv pridržujejo avtorske pravice in so sami odgovorni za njihovo upoštevanje. Sicer za vsebine platforme velja licenca Creative Commons (CC).
Dodatna učna gradiva

Če vas zanimajo še druga gradiva, ki so nastala v projektu SprichWort, se razglejte po strani Rezultati. Tu boste našli različne strokovne in znanstvene prispevke o pregovorih, ki so jih sestavili projektni sodelavci.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«