Pregled#

Vsi pregovori, opisani v podatkovni zbirki, niso opremljeni z nalogami in vajami. Na strani vsakega pregovora je zato v okvirčku (desno zgoraj) označeno, ali k pregovoru sodijo naloge in vaje. Za lažje iskanje nalog smo sestavili tri preglede, ki Vam bodo pomagali pri delu z didaktičnimi gradivi.

Pregled pregovorov#

Pregled pomenskih sklopov#

Pregled večjezičnih nalog in vaj#

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«