Naloge in vaje#

Ta del projektne trilogije (podatkovna baza – vaje – Community) vsebuje naloge in vaje. Vadimo predvsem takrat, kadar si želimo pravilno in ustrezno zapomniti in avtomatizirati učno snov. Vaje običajno poznajo le eno pot reševanja in vnaprej določene rešitve, zato so v veliki meri omejene na formalne, torej zgradbene vidike pregovorov. Niso komunikativno zasnovane, vendar so osnova, na kateri s pomočjo nalog razvijamo jezikovne in komunikacijske zmožnosti.

Naloge so - v nasprotju z vajami - običajno bolj odprte oblike učenja, ki ne predpisujejo poti reševanja, nudijo pa pomoč pri iskanju rešitve. Lahko rečemo, da so naloge »problemi«, ki jih je treba rešiti, rešimo pa jih s pomočjo spretnosti in znanj, pridobljenih z vajami. Platforma SprichWort vsebuje vaje in naloge, s pomočjo katerih boste pridobili obširno znanje o izbranih pregovorih.

Faze usvajanja/učenja pregovorov#

Usvajanje/učenje pregovorov (še posebej, če gre za nadzorovano učenje) poteka v štirih fazah:
* Prepoznavanje
* Razumevanje
* Utrjevanje
* Raba
Če želimo pregovore pravilno in primerno rabiti, jih moramo prepoznavati, razumeti in utrjevati. O tem, kako hiter bo naš napredek, odloča več različnih dejavnikov. V fazi prepoznavanja se jih naučimo prepoznati v besedilu, nato se začnemo ukvarjati z njihovim pomenom. Ko jih razumemo in torej vemo, kaj izražajo, znanje nadgrajujemo s pomočjo vaj, ki se nanašajo na zgradbene, pomenske in pragmatične lastnosti posameznih pregovorov. Šele, ko vse to razumemo in obvladamo, lahko rečemo, da znamo pregovore pravilno, ustrezno in smiselno uporabiti v besedilu.

Navodilo za delo#

Kliknite na enega izmed navedenih področij. Prikazal se bo pregled nalog, ki so na voljo. Naloge so razdeljene v štiri faze (prepoznavanje pregovorov, razumevanje pregovorov, utrjevanje in raba pregovorov). Prve tri faze nalog so namenjene stopnji znanja B1 – B2, deloma tudi C1 - C2, naloge v zadnji fazi pa stopnjam B1 – B2, C1 – C2 in germanistom (paremiološke naloge in vaje). V kolikor želite popolnoma obvladati pregovore z določenega področja, potem vam priporočamo, da rešite vse naloge, ki pripadajo vašemu nivoju znanja in sicer po vrstnem redu, kot je naveden. V kolikor ste zainteresirani le za posamezna področja nalog, rešite samo te.

Torej, začnimo! Po kliku na modro označeno nalogo, se vam v zgornjem levem kotu prikaže sledeče: ime področja, na katero se vaja navezuje; jezik, v katerem so vaje napisane, ime faze ter nivo znanja. Pozorno preberite navodila in nato rešite nalogo. Pri tem si lahko pomagate z informacijami, ki jih najdete na domači strani, levo v rubriki „SprichWort Datenbank“. Ko ste končali z reševanjem nalog, kliknite z miško na »Auswerten«. Dobili boste povratno informacijo o uspešnosti vašega reševanja. V kolikor želite pogledati pravilne rešitve, kliknite na »Lösen«, če pa želite naloge ponovno rešiti, klikniti na „Zurücksetzen“. Vse postavke najdete zapisane pri vse nalogah in vajah, razen pri nivoju C1 – C2, ker so tam naloge odprtega tipa in se ne vrednotijo avtomatsko. Ko ste končali z reševanjem določene naloge, to zaprite s klikom na križec desno zgoraj in lahko začnete reševati naslednjo nalogo.

Zu den Aufgaben und Übungen

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«