Impressum#

Projekt v rámci programu celoživotného vzdelávania - čiastkový program Multilaterálne projekty (2007-2013).

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Projekt: SprichWort (2008-2010)

Referenčné číslo: 143376-LLP-1-2008-1-SI-KA2-KA2MP

Grémium autorov: Ao. Prof. Dr. Vida Jesenšek, Prof. Peter Ďurčo PhD, Dr. Kathrin Steyer, Univ. Doz. Dr. DI Denis Helic, Dr. habil. Tamás Forgács, Mgr. Libor Marek.

e-mail: dhelic@tugraz.at

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«