Impresum#

Projekt v rámci Programu celoživotního učení - podprogram Multilaterální projekty (2007-2013).

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Projekt: SprichWort (2008-2010)

Referenční číslo: 143376-LLP-1-2008-1-SI-KA2-KA2MP

Grémium autorů: Ao. Prof. Dr. Vida Jesenšek, Prof. Peter Ďurčo PhD, Dr. Kathrin Steyer, Univ. Doz. Dr. DI Denis Helic, Dr. habil. Tamás Forgács, Mgr. Libor Marek.

E-mail: dhelic@tugraz.at

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«