Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-17) was last changed on 14-Jan-2011 09:12 by Peter Durco  

This page was created on 26-Jul-2010 14:18 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 93 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Čo keby si dnešné avantgardné divadlo dalo názov Divadlo Na humne? Deti, ktoré hrávali divadlo na humne v našej ulici, to bola skutočná, spontánna avantgarda. Slobodné divadlo. Teodor Kaliský, Slovenská Ľupča Vážená redakcia! Ad: O vraj záchrancoch, LT 29 - 30 / 2000 Pán Štefan Moravčík trafil priamo do stredu terča. Že použil svoj individuálny štýl, je jeho právom i výsadou. Keby bol použil štýl iný, bolo by to o pochlebovaní, nebolo by to o „ záchrancoch kultúry “. Slovenské príslovie — __trafená hus zagága__ — sa naplnilo ! Pripúšťate, pán Findra, že možno nemal na mysli jazykovedcov. Potom Vašu úvahu, Vaše slová ste adresoval na nesprávnu adresu. Sám píšete, že je to v moci pána ministra kultúry, hlavného obranára záchrancov kultúry. Treba sa sústrediť na vecné problémy a ich riešenia ! To je rada nad zlato. Len je tu háčik — veľký hák — lebo záujmy a schopnosti ľudí na vysokých stoličkách sú rôzne. %%tip-Zdroj Literárny týždenník 2000/32 /%
At line 107 changed one line
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Zato však bude čoskoro plná bosých filozofov, prípadne básnikov v zodratých teniskách. Ján Fekete - Apolkin Z hadej papuľky Teória relativity má výnimku na Zemi. Tu je tma očividne rýchlejšia ako svetlo. Nerád by som sa dožil času, keď pri vítaní hostí chlebom a soľou sa budú uvádzať sponzori, ktorí si dovolili za ne zaplatiť. Kľúčové miesta v slovenskej politike treba hľadať vždy v blízkosti pakľúčov. Málokto vie tak dobre brechať ako __trafená hus__. Byť medzi mlynskými kameňmi a byť medzi ľuďmi má už takmer rovnaký význam. Škoda - preškoda, že pravda sa v Evinom rúchu objaví až vtedy, keď je z nej starenka. Nejeden jazyk si predstavuje, že zuby okolo neho sú vavrínovým vencom. Neskúsení ľudia ukazujú prstom na verejnosti, mocní zásadne v zákulisí. Je až na neuverenie, ako sa nám vydarila transformácia politikov na komikov a komikov na politikov. Pri charakteristike človeka ako koruny tvorstva sa zabudlo na prívlastok tŕňová. %%tip-Zdroj Literárny týždenník 2001/14 /%
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
17 14-Jan-2011 09:12 10.88 kB Peter Durco to previous
16 27-Dec-2010 16:49 10.964 kB Brigita Kacjan to previous | to last
15 14-Dec-2010 14:36 10.929 kB Vida Jesenšek to previous | to last
14 08-Nov-2010 15:25 10.588 kB Denis Helic to previous | to last
13 09-Sep-2010 12:11 10.592 kB Peter Durco to previous | to last
12 23-Aug-2010 17:23 10.676 kB Peter Durco to previous | to last
11 17-Aug-2010 17:35 10.53 kB Peter Durco to previous | to last
10 17-Aug-2010 17:35 10.529 kB Peter Durco to previous | to last
9 17-Aug-2010 17:34 10.522 kB Peter Durco to previous | to last
8 17-Aug-2010 17:33 10.4 kB Peter Durco to previous | to last
7 17-Aug-2010 17:32 10.456 kB Peter Durco to previous | to last
6 17-Aug-2010 17:31 10.483 kB Peter Durco to previous | to last
5 17-Aug-2010 17:31 10.478 kB Peter Durco to previous | to last
4 17-Aug-2010 17:21 5.65 kB Peter Durco to previous | to last
3 17-Aug-2010 17:20 5.678 kB Peter Durco to previous | to last
2 31-Jul-2010 12:14 3.9 kB Peter Durco to previous | to last
1 26-Jul-2010 14:18 3.849 kB Peter Durco to last
«