Potrefená husa se vždycky ozve. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že ostrá reakce na kritiku většinou znamená, že kritika nebyla zcela neoprávněná a že dotčený člověk o své chybě ví, ale nechce si ji přiznat. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se vyskytuje v transformované podobě a v aktualizovaném kontextu. [Doklad 2]
V dokladech je zachycen i název řetězce restaurací Potrefená husa. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Potrefená husa zakejhala. [Doklad 4]
Potrefená husa nejvíc křičí. [Doklad 5]

Záměna komponent#

Potrefená husa se např. totiž vždycky
ozve. [Doklad 6]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Zprávu Evropské komise odmítli jako příliš kritickou například exministr Vladimír Dlouhý či předseda sněmovny Václav Klaus. Nemají také oni kus pravdy? Mohu odpovědět starým českým příslovím, že potrefená husa se vždycky ozve. Byl bych rád, kdyby ti, kdo v minulosti v této zemi vládli, alespoň našli odvahu přiznat svoje chyby. Zejména když kritika ze zahraničí, a to nejenom ze strany EU, ale i ze strany některých ratingových agentur, je již dnes naprosto průkazná. Hospodářské noviny, 9. 11. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Mám dost výhrad k některým postupům a závěrům, ale někdo by mohl říci něco o potrefené huse, proto jen říkám, že už máme řadu schopných autorů. V poslední době se stalo jakousi pochybnou módou skandalizování vysokých činitelů. To se mi nelíbí vůbec, s tím naprosto nesouhlasím. UVIDÍME, AŽ UVIDÍME Blesk magazín, č. 46/1998

[Doklad 3] (Odstavec Zvláštnosti užití):

Dobrý bar na hlavní třídě hospody a hospůdky Když tak člověk dneska přemítá, co za komunistů nebylo, může si do sbírky směle přidat hospody, jako je POTREFENÁ HUSA v Praze na Vinohradech, naproti bývalému hotelu Flora. Dřív tu stávala restaurace Babeta, která sice - ať se pamětníci nezlobí - nebyla nic moc, ovšem v konkurenci socialistického restauratérství měla pověst podniku, kam se chodí "na lepší". Mladá fronta DNES, 10. 11. 1999

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Ani slova o tom , že podepsali i Polívka a Svěrák. Zato Peheho všude plno. To, že jsou dnes HN neobjektivně jednostranným hlasatelem politiky ODS, pozná každý po přečtení dvou čísel. Impuls 99 je v příkrém protikladu se zájmy ODS. Proto také potrefená husa zakejhala. ODS je v pasti. Zemanova vláda nebude vládnout jinak než špatně po celý zbytek volebního období. A ODS se za tři roky na rozdíl od tvrzení svých mediálních koní sveze s ní. Hospodářské noviny, 17. 8. 1999

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

Bodinský se 4. prosince loňského roku dostavil opožděně na služebnu údajně pro poruchu svého vozu. Inspekci, která jeho absenci přijela prošetřit, odmítl podat bližší vysvětlení. Zde vidí velitel MP Jiří Hermann příčinu celého sporu. "Potrefená husa nejvíc křičí. Pan Bodinský provedl jistou skopičinu, když byl v době zaměstnání čtyři a půl hodiny nezvěstný. Prý měl poruchu na autě, ovšem nikomu se neozval. Pracovníkovi inspekce pak odmítl podat bližší vysvětlení," uvedl. Blesk, 28. 1. 1998

[Doklad 6] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Šéfredaktor Vávra se dále k případu nechtěl vyjadřovat. Sama Kateřina Kašparová říká: "Napsala jsem to, co jsem v Nově prožila. Nebojuji proti Nově, ta mi nic neudělala." Dodala, že za nepřiměřenou reakcí vidí strach Vávry ze zveřejnění pravdy. "Potrefená husa se totiž vždycky ozve. Kdyby měl Vávra čisté svědomí, tak se děsit nebude," řekla Kašparová s tím, že má na všechna fakta dva nezávislé zdroje. "Kdokoli mi v Nově potvrdí, že se tam takové věci děly," dodala. Lidové noviny, č. 201/1998

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="potrefený"]{0,2}[lemma="husa"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«