This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]


Trafená hus zagága.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na ostrú reakciu človeka, ktorý sa cíti dotknutý kritikou voči jeho konaniu alebo správaniu, a považuje ju za neoprávnenú. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Čo keby si dnešné avantgardné divadlo dalo názov Divadlo Na humne? Deti, ktoré hrávali divadlo na humne v našej ulici, to bola skutočná, spontánna avantgarda. Slobodné divadlo. Teodor Kaliský, Slovenská Ľupča Vážená redakcia! Ad: O vraj záchrancoch, LT 29 - 30 / 2000 Pán Štefan Moravčík trafil priamo do stredu terča. Že použil svoj individuálny štýl, je jeho právom i výsadou. Keby bol použil štýl iný, bolo by to o pochlebovaní, nebolo by to o „ záchrancoch kultúry “. Slovenské príslovie — trafená hus zagága — sa naplnilo ! Pripúšťate, pán Findra, že možno nemal na mysli jazykovedcov. Potom Vašu úvahu, Vaše slová ste adresoval na nesprávnu adresu. Sám píšete, že je to v moci pána ministra kultúry, hlavného obranára záchrancov kultúry. Treba sa sústrediť na vecné problémy a ich riešenia ! To je rada nad zlato. Len je tu háčik — veľký hák — lebo záujmy a schopnosti ľudí na vysokých stoličkách sú rôzne. Literárny týždenník 2000/32

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Zato však bude čoskoro plná bosých filozofov, prípadne básnikov v zodratých teniskách. Ján Fekete - Apolkin Z hadej papuľky Teória relativity má výnimku na Zemi. Tu je tma očividne rýchlejšia ako svetlo. Nerád by som sa dožil času, keď pri vítaní hostí chlebom a soľou sa budú uvádzať sponzori, ktorí si dovolili za ne zaplatiť. Kľúčové miesta v slovenskej politike treba hľadať vždy v blízkosti pakľúčov. Málokto vie tak dobre brechať ako trafená hus. Byť medzi mlynskými kameňmi a byť medzi ľuďmi má už takmer rovnaký význam. Škoda - preškoda, že pravda sa v Evinom rúchu objaví až vtedy, keď je z nej starenka. Nejeden jazyk si predstavuje, že zuby okolo neho sú vavrínovým vencom. Neskúsení ľudia ukazujú prstom na verejnosti, mocní zásadne v zákulisí. Je až na neuverenie, ako sa nám vydarila transformácia politikov na komikov a komikov na politikov. Pri charakteristike človeka ako koruny tvorstva sa zabudlo na prívlastok tŕňová. Literárny týždenník 2001/14


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma=" "] []* [lemma=" "]

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«