Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-10) was last changed on 18-Aug-2010 18:21 by Libor Marek  

This page was created on 28-May-2010 13:39 by 91.113.219.103

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 3 changed one line
Ne všechna přísloví v databance jsou didakticky zpracovaná. Z tohoto důvodu je na stránkách databanky vždy uvedeno, zda existují k určitému přísloví cvičení a úlohy. Aby se ještě více usnadnilo hledání přísloví, nabízíme vám několik přehledů o příslovích a významových okruzích, které byli didakticky zpracovány. Tak můžete rychle zjistit,zda přísloví nebo významový okruh, který vás zajímá, je také didakticky zpracovaný.
Ne všechna přísloví v databázi jsou didakticky zpracována. Z tohoto důvodu je na stránkách databáze vždy uvedeno, zda existují k určitému přísloví cvičení a úlohy. Aby se ještě více usnadnilo hledání přísloví, nabízíme vám několik přehledů o příslovích a významových okruzích, které byly didakticky zpracovány. Tak můžete rychle zjistit, zda přísloví nebo významový okruh, který vás zajímá, je také didakticky zpracován.
At line 11 changed one line
![Přehled vícejazyčných úloh a cvičení|Přehled vicejazyčných úloh a cvičení]
![Přehled vícejazyčných úloh a cvičení|Übersicht über mehrsprachige Aufgaben und Übungen]
At line 14 changed one line
![Fáze osvojení si přísloví|Fáze osvojení si přísloví]
![Fáze osvojení si přísloví|Phasen des Sprichworterwerbs]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
10 18-Aug-2010 18:21 0.781 kB Libor Marek to previous
9 18-Aug-2010 12:37 0.783 kB Libor Marek to previous | to last
8 18-Aug-2010 12:35 0.78 kB Libor Marek to previous | to last
7 09-Jul-2010 09:14 0.767 kB Vera Kozakova to previous | to last
6 09-Jul-2010 09:13 0.768 kB Vera Kozakova to previous | to last
5 09-Jul-2010 09:13 0.767 kB Vera Kozakova to previous | to last
4 09-Jul-2010 09:12 0.767 kB Vera Kozakova to previous | to last
3 09-Jul-2010 09:06 0.767 kB Vera Kozakova to previous | to last
2 28-May-2010 18:22 0.483 kB znticxe to previous | to last mhWTKhYgPbT
1 28-May-2010 13:39 0.189 kB 91.113.219.103 to last NmzRtJYjBKoWbymcJF
«