!!!Přehled\\

Ne všechna přísloví v databázi jsou didakticky zpracována. Z tohoto důvodu je na stránkách databáze vždy uvedeno, zda existují k určitému přísloví cvičení a úlohy. Aby se ještě více usnadnilo hledání přísloví, nabízíme vám několik přehledů o příslovích a významových okruzích, které byly didakticky zpracovány. Tak můžete rychle zjistit, zda přísloví nebo významový okruh, který vás zajímá, je také didakticky zpracován. 

![Přehled přísloví|Přehled přísloví]


![Přehled významových okruhů|Přehled významových okruhů]


![Přehled vícejazyčných úloh a cvičení|Übersicht über mehrsprachige Aufgaben und Übungen]


![Fáze osvojení si přísloví|Phasen des Sprichworterwerbs]

%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
[Aufgabe_fertig]