This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Přehled
#

Ne všechna přísloví v databance jsou didakticky zpracována. Z tohoto důvodu je na stránkách databanky vždy uvedeno, zda existují k určitému přísloví cvičení a úlohy. Aby se ještě více usnadnilo hledání přísloví, nabízíme vám několik přehledů o příslovích a významových okruzích, které byly didakticky zpracovány. Tak můžete rychle zjistit, zda přísloví nebo významový okruh, který vás zajímá, je také didakticky zpracovaný.

Přehled přísloví#

Přehled významových okruhů#

Přehled vícejazyčných úloh a cvičení#

Fáze osvojení si přísloví#

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«