This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Vrana k vrane sadá alebo Rovný rovného si hľadá.#

Darovanému koňovi nepozeraj na zuby, v nemčine sú to ale ústa. V nemecky hovoriacich krajinách jedna lastovička nerobí leto a každý by si mal zametať pred vlastnými dverami. V iných jazykoch však jedna lastovička nerobí jar a namiesto dverí je to vlastný prah alebo vráta. Ranná hodina má v sebe v niektorých jazykoch niečo zlaté: V slovenčine a v slovinčine existuje príslovie Ranná hodina, zlatá hodina a Maďari veria, že keď niekto skoro vstáva, nájde zlato.

Popri mnohých jazykových zhodách existujú aj rozdiely od jazyka k jazyku: V nemčine Aj malý statok robí hnoj. V slovenčine sa naproti tomu upokojíme, že keď neprší, aspoň kvapká.

Príslovia sú dôležitý nositelia kultúrnych symbolov. Preto by sme sa ich mali učiť a poučiť sa z nich do života. A nielen vo vlastnom jazyku.

Tento medzinárodný projekt sa venuje skúmaniu zhôd a rozdielov v používaní prísloví v súčasnosti v rôznych jazykoch a kultúrach.

Prečítajte si o tom viac a prispejte! Vitajte na Platforme prísloví!

Váš SprichWort-tím

Príslovie týždňa: Gottes Mühlen mahlen langsam./ Božie mlyny melú pomaly.#

MySpace#

MySpace

SprichWort Community#

SprichWort Community#

Nové pre všetkých učiteľov: Dotazník k databáze prísloví. Sprichwort-Plattform/Evaluation_Datenbank_Lehrer.doc(info) Pridajte sa! #

Váš SprichWort-tím

SprichWort Community#

Nové pre žiakovr: Dotazník k databáze príslovík. Sprichwort-Plattform/Evaluation_Datenbank_Lerner.doc(info) Pridajte sa! #

Váš SprichWort-tím

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«