Mednarodna projektna konferenca#

"Sprichwörter multilingual. Sprachliche Muster - kommunikative Einheiten - kulturelle Symbole"

Datum: 27./28. 9. 2010

Kraj: Institut für Deutsche Sprache, Mannheim


27. september, 16.30: Predstavitev projekta SprichWort

Od novembra 2008 se mednarodni projekt „SprichWort“ ukvarja z današnjo rabo pregovorov v nemščini, slovaščini, slovenščini, češčini in madžarščini. Cilj projekta, ki ga finančno podpira Evropska komisija v sklopu programa Vseživljenjsko učenje (VŽU) je, korpusno pridobiti empirične podatke o izbranih pregovorih in jih obširno jezikoslovno in leksikografsko opisati v večjezični podatkovni zbirki ter oblikovati ustrezna didaktična gradiva, primerna in uporabna pri učenju in poučevanju udeleženih jezikov kot tujih jezikov. Vse informacije o projektu „SprichWort“ najdete na projektni spletni strani (http://www.sprichwort-plattform.org/).

V okvirih projekta bo na Inštitutu za nemški jezik v Mannheimu (IDS) med 27. in 28. septembrom 2010 potekala mednarodna konferenca z naslovom „Sprichwörter multilingual. Sprachliche Muster - kommunikative Einheiten - kulturelle Symbole“. Prireditev bo namenjena predstavitvi projektnih aktivnosti in rezultatov ter poglobljeni razpravi o različnih vidikih znanstvenega ukvarjanja s pregovori. Predstavljeni bodo leksikografski in kontrastivni vidiki paremiološkega raziskovanja, metodološka in teoretska vprašanja in ne nazadnje didaktični vprašanja v zvezi z učenjem in poučevanjem pregovorov.


ProgramPrijava: Če se želite udeležiti konference, vas prosimo za predhodno najavo po e-pošti. Kotizacije za udeležbo ni. Pišite na naslov: hein@ids-mannheim.dePripravljalni odbor: Izr. prof. dr. Vida Jesenšek, prof. Peter Ďurčo, PhD, dr. Kathrin Steyer

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«