Mezinárodní konference evropského projektu SprichWort#

"Přísloví multilinguálně. Jazykové vzory - komunikativní jednotky - kulturní symboly"

Datum: 27./28.9.2010

Místo: Institut für Deutsche Sprache (přednáškový sál), Mannheim


27. září, 16.30: Prezentace evropského projektu SprichWort

Od listopadu 2008 zkoumá mezinárodní projekt „SprichWort“ současné užívání přísloví v němčině, slovenštině, slovinštině, češtině a maďarštině. Cíl projektu, který je podpořen Programem celoživotního učení (LLP) Evropské komise, spočívá v analýze přísloví pomocí moderních empirických metod na bázi velkých elektronických korpusů a ve vytvoření jejich popisu v rámci multilinguální databáze. Zásadní roli hraje také didaktické využití přísloví ve výuce cizích jazyků. Všechny informace o projektu „SprichWort“ najdete na webových stránkách (http://www.sprichwort-plattform.org/).

Od 27. do 28. září 2010 se koná na Ústavu pro jazyk německý v Mannheimu mezinárodní konference „Přísloví multilinguálně. Jazykové vzory - komunikativní jednotky - kulturní symboly“. Smyslem je nejenom prezentace výsledků projektu, ale i osvětlení nejrůznějších aspektů aktuálního paremiologickéh výzkumu: tematické spektrum sahá od lexikografických a kontrastivních perspektiv v paremiologii přes metodické a teoretické otázky až po didaktické aspekty paremiologie.


ProgramPřihláška: Pokud se chcete konference zúčastnit, žádáme Vás o zaslání neformální přihlášky mailem. Konferenční poplatek se nevybírá. Mail: hein@ids-mannheim.dePřípravný výbor: Ao. Prof. Dr. Vida Jesenšek, Prof. Peter Ďurčo, PhD, Dr. Kathrin Steyer

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«