SprichWort – Internetes tanulóplatform nyelvtanulóknak#

Projekt#

A SprichWort egy nemzetközi projekt, amely a különböző nyelvek és kultúrák ma használatos közmondásaiban keres hasonlóságokat és különbségeket. A projektet az Európai Bizottság Élethosszig tartó tanulás programja két évre támogatja (2008-2010, 143376-LLP-1-2008-1-SI-KA2-KA2MP). A projektet a Maribori Egyetem Bölcsészkara (Szlovénia) koordinálja. További résztvevők: a Szegedi Tudományegyetem (Magyarország), Trnava (Szlovákia), Zlín (Csehország), TU Graz (Ausztria) és az IDS Mannheim (Németország) nyelvészei és számítógépes nyelvészei.

Célok#

A cél a közmondásoknak mint a nyelvközösségek fontos kultúrkincsének mai használatát dokumentálni és közvetíteni. A platform a közmondásokat modern empirikus módszerekkel nagy elektronikus adatbázisokban összegyűjti, átfogóan leírja és online közzéteszi. A SprichWort platform, ahol Ön jelenleg is tartózkodik, három fontos komponensből áll: SprichWort adatbank, SprichWort gyakorlatok és SprichWort közösség.

Felhasználók#

A projekt célközönsége egyrészt nyelvtanulók és nyelvtanárok, másrészt nyelvészek, valamint taneszközök fejlesztői. A platform azonban a mai közmondások használata iránt érdeklődő minden felhasználónak nyújt új információkat.

Eredmények#

A SprichWort adatbank a német, a cseh, a magyar, a szlovák és a szlovén nyelv ekvivalens közmondásait tartalmazza. A platformon integrált interaktív SprichWort gyakorlatok megkönnyítik az elsajátítás folyamatát. A kapcsolódó vitafórum pedig arra törekszik, hogy elősegítse a tapasztalatcserét a SprichWort közösségben.

A projektcsoport ezen felül a nyelvészeti kutatás számára hasznos új felismeréseket is remél a projekttől. A többé, kevésbé rögzült szókapcsolatok témaköre manapság a nyelvtudományi viták központi tárgyát képezi. A nagy nyelvi adatbázisoknak automatikus kereséssel történő szisztematikus elemzése új távlatokat nyit arra vonatkozóan, hogy hogyan is működik a nyelv. Így derült fény arra is, hogy az emberi kommunikáció sokkal többet használ összetartozó nyelvi töredékeket, mint ahogy ezt a korai technika idejében működő nyelvtudomány elképzelte. Ezek a szókapcsolatok aztán a nyelv fejődése során mintákként rögzültek a beszélők emlékezetében, és adott kommunikációs helyzetekben változatos módon előhívhatók és megfelelő formában beilleszthetők. A közmondások a nyelv ezen építőköveinek különleges megtestesülései, és használatuk során sokat megtudhatunk a nyelvi kifejezések állandóságáról és változtathatóságáról.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«