[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Potrefená husa se vždycky ozve. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Getroffene Hunde bellen. | Getroffene Hunde bellen] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Potrefení psi štěkají.
* Slovensky: [Trafená hus zagága. | Trafená hus zagága]
* Slovinsky: [- |- ] 
* Maďarsky: [- |- ]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [potrefená|Search:czkompotrefená] Lemma: [potrefený|Search:czlempotrefený]

* [husa|Search:czkomhusa] Lemma: [husa|Search:czlemhusa]

* [vždycky|Search:czkomvždycky] Lemma: [vždycky|Search:czlemvždycky]

* [se ozve|Search:czkomse ozve] Lemma: [ozvat se|Search:czlemozvat se]%%


   
!!!Význam(y)
Přísloví konstatuje fakt, že [ostrá reakce] na [kritiku] většinou znamená, že [kritika] nebyla zcela [neoprávněná] a že dotčený [člověk] o své [chybě] ví, ale nechce si ji přiznat. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
Přísloví se vyskytuje v transformované podobě a v aktualizovaném kontextu. [Doklad 2 | 2 ]   \\ 
V dokladech je zachycen i název řetězce restaurací Potrefená husa. [Doklad 3 | 3 ]   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  


%%(display:inline;) Potrefená husa zakejhala. [Doklad 4 | 4 ] \\
Potrefená husa nejvíc křičí. [Doklad 5 | 5 ] 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  

%%(display:inline;)Potrefená husa se %%tip-X např. totiž vždycky \\ /% ozve. [Doklad 6 | 6 ]  
%% \\/%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty

* [zakejhala|Search:czvko.X] Lemma: [zakejhat|Search:czvle.X]
* [totiž|Search:czvko.X] Lemma: [totiž|Search:czvle.X]*
* [vždycky|Search:czvko.X] Lemma: [vždycky|Search:czvle.X]
%%

   
!!!Typické užití v textu
 

!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Zprávu Evropské komise odmítli jako příliš kritickou například exministr Vladimír Dlouhý či předseda sněmovny Václav Klaus. Nemají také oni kus pravdy? Mohu odpovědět starým českým příslovím, že __potrefená husa se vždycky ozve__. Byl bych rád, kdyby ti, kdo v minulosti v této zemi vládli, alespoň našli odvahu přiznat svoje chyby. Zejména když kritika ze zahraničí, a to nejenom ze strany EU, ale i ze strany některých ratingových agentur, je již dnes naprosto průkazná. %%tip-Zdroj Hospodářské noviny, 9. 11. 1998/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
Mám dost výhrad k některým postupům a závěrům, ale někdo by mohl __říci něco o potrefené huse__, proto jen říkám, že už máme řadu schopných autorů. V poslední době se stalo jakousi pochybnou módou skandalizování vysokých činitelů. To se mi nelíbí vůbec, s tím naprosto nesouhlasím. UVIDÍME, AŽ UVIDÍME %%tip-Zdroj Blesk magazín, č. 46/1998/%
/%

[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
Dobrý bar na hlavní třídě hospody a hospůdky Když tak člověk dneska přemítá, co za komunistů nebylo, může si do sbírky směle přidat hospody, jako je __POTREFENÁ HUSA__ v Praze na Vinohradech, naproti bývalému hotelu Flora. Dřív tu stávala restaurace Babeta, která sice - ať se pamětníci nezlobí - nebyla nic moc, ovšem v konkurenci socialistického restauratérství měla pověst podniku, kam se chodí "na lepší". %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 10. 11. 1999/%
/%
-----
 
[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
Ani slova o tom , že podepsali i Polívka a Svěrák. Zato Peheho všude plno. To, že jsou dnes HN neobjektivně jednostranným hlasatelem politiky ODS, pozná každý po přečtení dvou čísel. Impuls 99 je v příkrém protikladu se zájmy ODS. Proto také __potrefená husa zakejhala__. ODS je v pasti. Zemanova vláda nebude vládnout jinak než špatně po celý zbytek volebního období. A ODS se za tři roky na rozdíl od tvrzení svých mediálních koní sveze s ní. %%tip-Zdroj Hospodářské noviny, 17. 8. 1999/%
/%

[Doklad 5 | #5 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
Bodinský se 4. prosince loňského roku dostavil opožděně na služebnu údajně pro poruchu svého vozu. Inspekci, která jeho absenci přijela prošetřit, odmítl podat bližší vysvětlení. Zde vidí velitel MP Jiří Hermann příčinu celého sporu. "__Potrefená husa nejvíc křičí__. Pan Bodinský provedl jistou skopičinu, když byl v době zaměstnání čtyři a půl hodiny nezvěstný. Prý měl poruchu na autě, ovšem nikomu se neozval. Pracovníkovi inspekce pak odmítl podat bližší vysvětlení," uvedl. %%tip-Zdroj Blesk, 28. 1. 1998/%
/%

[Doklad 6 | #6 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
Šéfredaktor Vávra se dále k případu nechtěl vyjadřovat. Sama Kateřina Kašparová říká: "Napsala jsem to, co jsem v Nově prožila. Nebojuji proti Nově, ta mi nic neudělala." Dodala, že za nepřiměřenou reakcí vidí strach Vávry ze zveřejnění pravdy. "__Potrefená husa se totiž vždycky ozve__. Kdyby měl Vávra čisté svědomí, tak se děsit nebude," řekla Kašparová s tím, že má na všechna fakta dva nezávislé zdroje. "Kdokoli mi v Nově potvrdí, že se tam takové věci děly," dodala. %%tip-Zdroj Lidové noviny, č. 201/1998/%
/%
 \\
 %%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   __[[lemma="potrefený"][]{0,2}[[lemma="husa"]__\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]