Namen posvečuje sredstvo. #


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

Rečemo, kadar kdo za dosego nekega cilja uporabi vsako, tudi nemoralno, neetično ali celo nelegalno sredstvo in ima tako ravnanje za upravičeno, če je cilj sam po sebi pozitiven. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3]

Posebnosti rabe#

Različice#

Oblikovne različice#

Namen posvečuje sredstva. [Zgled 4] [Zgled 5]

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic #

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Pulitzerjeve nagrade (podeljujejo jih vsako leto v aprilu novinarjem) se imenujejo po Josephu Pulitzerju (1847 do 1911), človeku, ki je bil vse svoje življenje zagovornik tako imenovanega rumenega tiska, bil je pojem nepoštenega, senzacionalističnega novinarja, ki se je oklepal načela, da namen posvečuje sredstvo; nič mu ni bilo svetega in napisal bi vse najslabše o komer koli, samo da bi dvignil naklado svojega časopisa St. Louis Dispatch. FidaPLUS

[Zgled 2]

V državah, ki množično kršijo človekove pravice, v katerih vladajo vojaške hunte in zanje veljajo mednarodni ukrepi, morda res čutijo potrebo po sistemu splošne vojaške obveznosti tudi za ženske. Zato ni povsem jasno, ali vladni predstavniki menijo, da je Slovenija ena takšnih držav, ali so ob zagovarjanju vstopa v Nato res tako zelo prepričani, da "Namen posvečuje sredstvo”, da so pripravljeni svet okoli nas naslikati povsem zlagano, le da bi dosegli svoj cilj. FidaPLUS

[Zgled 3]

V vsaki stranki jih boste našli obeh sort, v eni več, v drugi manj. Oboji so dobromisleči, s to razliko, da eni v svoji požrtvovalnosti trdijo, da dober namen posvečuje sredstvo. Pri tem pa moramo pošteno reči, da tisti s socialističnim pedigrejem razumejo ta sredstva lahko tudi arhaično, se pravi, represivno, mladi bi rekli pokvarjeno, bolj sredinski in uglajeni pa deplasirano. Nova beseda

[Zgled 4]

Borec proti e-poštnim smetem Paul Graham se je domislil novega orožja. Meni, da bi moralo biti v novi rod programov za odstranjevanje smetja vgrajeno tudi orožje za protinapad. Ko bi zaznalo povečano količino e-smeti z določenega naslova, bi ta naslov zasulo s klici in tako onemogočilo delovanje strežnika, ki gosti e-poštnega smetarja. Taki napadi denial-of-service so sicer prepovedani, a Graham je prepričan, da v boju proti e-poštnim smetem namen posvečuje sredstva. FidaPLUS

[Zgled 5]

Takšne ali drugačne izvedbene podrobnosti so rezultat določenega načina mišljenja in delovanja. Banka Slovenije meni, da ima pravico in poslanstvo ščititi prebivalstvo pred samim sabo in da pri tem namen posvečuje sredstva. Skupina, ki se ji moramo zaradi splošnosti pravil prilagoditi vsi, so tisti, ki ne preberejo drobnega tiska, ki podpisujejo pogodbe, kot da bi delili avtograme, verjamejo neskončnim obljubam in na koncu protestirajo pred parlamentom, zakaj jih ni zaščitila država. FidaPLUS

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:

namen*_posvečuje*

Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«