Číslo Majú sa učiaci naučiť nemecko-slovenské príslovia, ktoré vyjadrujú nasledujúce aspekty? Jazyk úloh a cvičení Úlohy a cvičenia k významovému okruhu
2c Sústredenie sa na vlastnú osobu z egoizmu, zmysluplných ambícií, prehnaného pocitu sebahodnoty alebo náhrady Slovenčina Egozentrismus (Egocentrizmus)
4c Získanie, udržanie či poškodenie telesného a/alebo duševného zdravia Slovenčina Gesundheit (Zdravie)
5b Šťastie alebo jeho strata Slovenčina Glück (Šťastie)
10c Učenie ako celoživotný, náročný proces, ktorý by mal začať skoro, aby bol úspešný Slovenčina Lernen (Učenie)
11c Stálosť, pominuteľnosť a podoby lásky v živote Slovenčina Liebe (Láska)
13c Odplata vlastných negatívnych skúseností/zážitkov alebo škodoradosť a prognóza možnej odplaty Slovenčina Revanche (Odplata)
14b Klamný image skrytých vlastností a zmena imagu po istom časovom odstupe Slovenčina Unter der Oberfläche (Pod povrchom)
15c Dominancia a prejavy pravdy a potrestanie klamstva Slovenčina Wahrheit (Pravda)
16b Význam istých okamihov a dlhšieho časového obdobia ako oprávnený alebo neoprávnený produktívny element, ktorý možno obhájiť Slovenčina Zeit (Čas)
17b Zobrazenie protikladov alebo dvoch extrémov na znázornenie viacerých stránok Slovenčina Zwei Seiten (Dve strany)

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«