||Číslo  || Majú sa učiaci naučiť nemecko-slovenské príslovia, ktoré vyjadrujú nasledujúce aspekty? || Jazyk úloh a cvičení || Úlohy a cvičenia k významovému okruhu
|2c| Sústredenie sa na vlastnú osobu z egoizmu, zmysluplných ambícií, prehnaného pocitu sebahodnoty alebo náhrady  | Slovenčina | [Egozentrismus (Egocentrizmus)|Egozentrismus Übungen_de_sk]
|4c| Získanie, udržanie či poškodenie telesného a/alebo duševného zdravia | Slovenčina | [Gesundheit (Zdravie)|Gesundheit Übungen_de_sk]
|5b| Šťastie alebo jeho strata | Slovenčina |[Glück (Šťastie)| Glück Übungen_de_sk]
|10c| Učenie ako celoživotný, náročný proces, ktorý by mal začať skoro, aby bol úspešný | Slovenčina | [Lernen (Učenie)|Lernen Übungen_de_sk]
|11c| Stálosť, pominuteľnosť a podoby lásky v živote  | Slovenčina | [Liebe (Láska)|Liebe Übungen_de_sk]
|13c| Odplata vlastných negatívnych skúseností/zážitkov alebo škodoradosť a prognóza možnej odplaty | Slovenčina | [Revanche (Odplata)|Revanche Übungen_de_sk]
|14b| Klamný image skrytých vlastností a zmena imagu po istom časovom odstupe | Slovenčina | [Unter der Oberfläche (Pod povrchom)| Unter der Oberfläche Übungen_de_sk]
|15c| Dominancia a prejavy pravdy a potrestanie klamstva  | Slovenčina  |[Wahrheit (Pravda)|Wahrheit Übungen_de_sk]
|16b| Význam istých okamihov a dlhšieho časového obdobia ako oprávnený alebo neoprávnený produktívny element, ktorý možno obhájiť| Slovenčina | [Zeit (Čas)|Zeit Übungen_de_sk]
|17b| Zobrazenie protikladov alebo dvoch extrémov na znázornenie viacerých stránok | Slovenčina | [Zwei Seiten (Dve strany)|Zwei Seiten Übungen_de_sk]