Číslo Mají se učící učit vícejazyčná přísloví, která mají následující aspekty? Jazyk úloh a cvičení Úlohy a cvičení k významovému okruhu
5a Štěstí nebo jeho ztráta Slovenština Glück
14b Klamný obraz skrytých vlastností a změna obrazu v jistém časovém odstupu Slovenština Unter der Oberfläche (Pod povrchom)
16b Význam určitých okamžiků a delšího časového období jako oprávněný nebo neoprávněný produktivní element, kterým je možno obhájit vlastní jednání Slovenština Zeit (Čas)
17b Zobrazení protikladů nebo dvou extrémů pro znázornění více aspektů Slovenština Zwei Seiten (Dve strany)

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«