||Číslo  || Mají se učící učit vícejazyčná přísloví, která mají následující aspekty? || Jazyk úloh a cvičení || Úlohy a cvičení k významovému okruhu
|5a| Štěstí nebo jeho ztráta | Slovenština | [Glück|Glück_mehrsprachig]
|14b| Klamný obraz skrytých vlastností a změna obrazu v jistém časovém odstupu | Slovenština | [Unter der Oberfläche (Pod povrchom)| Unter der Oberfläche_mehrsprachig]
|16b| Význam určitých okamžiků a delšího časového období jako oprávněný nebo neoprávněný produktivní element, kterým je možno obhájit vlastní jednání |Slovenština | [Zeit (Čas)|Zeit_mehrsprachig]
|17b| Zobrazení protikladů nebo dvou extrémů pro znázornění více aspektů  | Slovenština | [Zwei Seiten (Dve strany)|Zwei Seiten_mehrsprachig]