Hloupí mají štěstí. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že hloupý či méně nadaný člověk mnohdy dosáhne úspěchu snadno a bez většího úsilí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví není příliš frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Celý děj se točí kolem vesnického burana se sklony k alkoholismu jménem Bohuš. Pracuje jako dřevař v lesích. Hloupí mají štěstí. Výstižné motto, které se hodí na našeho hrdinu. nebo také přísloví: “přišel k tomu jako slepý k houslím”. Všichni již znají co následovalo, kdy mu je sděleno, že zdědil velké množství peněz. Dědictví aneb… má však i určité ponaučení. Objevuje se zde závist, což je jedna z nejhorších vlastností českého člověka. Bohuš je určitě postava pozotivního charakteru, neubližný člověk, který žije den za dnem. Jednoduší lidé to mají opravdu na tom světě mnohem jednodušší než ti ostatní. http://tracker.cztorrent.net/torrent/dedictvi-aneb-kurvahosigutentag/59581

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«