Tvůrci didaktických materiálů#

Milí kolegové!

Srdečne Vás vítáme na stránkách našeho diskusního fóra, které je určeno výhradně tvůrcům cvičení a elektronických učebních materiálů! Byli bychom rádi, kdybyste se aktivně zapojili do diskuze o naší platformě (zvláště s přihlédnutím k výuce cizích jazyků a e-learningu). Ptejte se, komentujte, navrhujte!

Váš Tým SprichWort!


Milí kolegové,

Vytvářet cvičení, úlohy a učební materiály je většinou příjemná a zajímavá práce, někdy se ovšem může značně zkomplikovat či dokonce nesplnit původní záměr.

Které druhy cvičení, úloh a učebních materiálů považujete za vhodné pro práci s příslovími? A které jsou méně vhodné?

Váš Tým SprichWort!

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«