Št. Ali se naj učenci učijo madžarske in nemške pregovore, ki izražajo naslednje? Jezik nalog in vaj Naloge in vaje k pomenskemu sklopu
6 Zavestno ali pravočasno ukrepanje kot recept za uspeh ali kot zahteva Madžarščina Ukrepanje
8 Namerno zavajanje ali nezavedna zmota Madžarščina Zavajanje
9 Doseganje in omejitev na že dosežene zmožnosti ter potrebna vztrajnost pri razvijanju zmožnosti Madžarščina Kompetenca
13 Povračilo osebnih negativnih izkušenj/doživetij ali škodoželjnost in napoved možnega maščevanja Madžarščina Revanša

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«