||Št.  || Ali se naj učenci učijo madžarske in nemške pregovore, ki izražajo naslednje? || Jezik nalog in vaj || Naloge in vaje k pomenskemu sklopu
|6| Zavestno ali pravočasno ukrepanje kot recept za uspeh ali kot zahteva | Madžarščina | [Ukrepanje|Handeln Übungen_de_hu]
|8| Namerno zavajanje ali nezavedna zmota  | Madžarščina | [Zavajanje|Irreführung-Täuschung Übungen_de_hu]
|9| Doseganje in omejitev na že dosežene zmožnosti ter potrebna vztrajnost pri razvijanju zmožnosti | Madžarščina | [Kompetenca|Kompetenz-Beherrschung Übungen_de_hu]
|13| Povračilo osebnih  negativnih izkušenj/doživetij ali škodoželjnost in napoved možnega maščevanja  | Madžarščina | [Revanša|Revanche Übungen_de_hu]%%\\