Číslo Mají se učící naučit slovenská přísloví, která vyjadřují následující aspekty? Jazyk úloh a cvičení Úlohy a cvičení k významovému okruhu
2c Soustředění se na vlastní osobu z egoizmu, smysluplných ambicí, přehnaného pocitu vlastní hodnoty nebo náhrady Slovenština Egozentrismus (Egocentrizmus)
4c Získání, udržení nebo poškození tělesného a také/nebo duševního zdraví Slovenština Gesundheit (Zdravie)
5b Štěstí nebo jeho ztráta Slovenština Glück (Šťastie)
10c Učení jako celoživotní, náročný proces, který by měl začít velmi brzy, aby byl úspěšný Slovenština Lernen (Učenie)
11c Stálost, pomíjivost a podoby lásky v životě Slovenština Liebe (Láska)
13c Odplata vlastních negativních zkušeností/ zážitků nebo škodolibost a předpověď možné odplaty Slovenština Revanche (Odplata)
14b Klamný obraz skrytých vlastností a změna obrazu s jistým časovým odstupem Slovenština Unter der Oberfläche (Pod povrchom)
15c Dominance a projevy pravdy a potrestání lži Slovenština Wahrheit (Pravda)
16b Význam jistých okamžiků a delšího časového období jako oprávněný nebo neoprávněný produktivní element,kterým je možné obhájit jednání Slovenština Zeit (Čas)
17b Zobrazení protikladů nebo dvou extrémů pro znázornění více aspektů Slovenština Zwei Seiten (Dve strany)

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«