||Číslo  || Mají se učící naučit slovenská přísloví, která vyjadřují následující aspekty? || Jazyk úloh a cvičení || Úlohy a cvičení k významovému okruhu
|2c| Soustředění se na vlastní osobu z egoizmu, smysluplných ambicí, přehnaného pocitu vlastní hodnoty nebo náhrady | Slovenština | [Egozentrismus (Egocentrizmus)|Egozentrismus Übungen_sk]
|4c| Získání, udržení nebo poškození tělesného a také/nebo duševního zdraví | Slovenština | [Gesundheit (Zdravie)|Gesundheit Übungen_sk]
|5b| Štěstí nebo jeho ztráta | Slovenština |[Glück (Šťastie)| Glück Übungen_sk]
|10c| Učení jako celoživotní, náročný proces, který by měl začít velmi brzy, aby byl úspěšný | Slovenština | [Lernen (Učenie)|Lernen Übungen_sk]
|11c| Stálost, pomíjivost a podoby lásky v životě | Slovenština | [Liebe (Láska)|Liebe Übungen_sk]
|13c| Odplata vlastních negativních zkušeností/ zážitků nebo škodolibost a předpověď možné odplaty  | Slovenština | [Revanche (Odplata)|Revanche Übungen_sk]
|14b| Klamný obraz skrytých vlastností a změna obrazu s jistým časovým odstupem | Slovenština | [Unter der Oberfläche (Pod povrchom)| Unter der Oberfläche Übungen_sk]
|15c| Dominance a projevy pravdy a potrestání lži  | Slovenština  |[Wahrheit (Pravda)|Wahrheit Übungen_sk]
|16b| Význam jistých okamžiků a delšího časového období jako oprávněný nebo neoprávněný produktivní element,kterým je možné obhájit jednání | Slovenština | [Zeit (Čas)|Zeit Übungen_sk]
|17b| Zobrazení protikladů nebo dvou extrémů pro znázornění více aspektů | Slovenština | [Zwei Seiten (Dve strany)|Zwei Seiten Übungen_sk]