Št. Ali se naj učenci učijo slovaške in nemške pregovore, ki izražajo naslednje? Jezik nalog in vaj Naloge in vaje k pomenskemu sklopu
2 Osredotočanje nase iz egoizma, ciljnih ambicij, pretirane samovšečnosti ali lastne izmenljivosti Slovaščina Egocentrizem
4 Doseganje, vzdrževanje ali uničevanje telesnega in/ali duševnega zdravja Slovaščina Zdravje
5 Nosilec sreče in doseganje ali izguba sreče Slovaščina Sreča
10 Učenje kot zahteven vseživljenjski proces, ki se mora začeti zgodaj, da je lahko uspešen Slovaščina Učenje
11 Trajnost, minljivost in pojavne oblike ljubezni v življenju Slovaščina Ljubezen
13 Povračilo osebnih negativnih izkušenj/doživetij ali škodoželjnost in napoved možnega maščevanja Slovaščina Revanša
14 Zavajajoča zunanja podoba skritih značilnosti in sprememba zunanje podobe zaradi časovne oddaljenosti Slovaščina Pod površino
15 Prevlada in pojavne oblike resnice ter kaznovanje laži Slovaščina Resnica
16 Pomen določenih trenutkov in daljšega časovnega obdobja kot ustvarjalen in pravično ali nepravično zaščiten element delovanja Slovaščina Čas
17 Prikaz nasprotij ali dveh skrajnosti z namenom prikazovanja večplastnosti Slovaščina Dve strani

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«