||Št.  || Ali se naj učenci učijo slovaške in nemške pregovore, ki izražajo naslednje? || Jezik nalog in vaj || Naloge in vaje k pomenskemu sklopu
|2| Osredotočanje nase iz egoizma, ciljnih ambicij, pretirane samovšečnosti ali lastne izmenljivosti  | Slovaščina | [Egocentrizem|Egozentrismus Übungen_de_sk]
|4| Doseganje, vzdrževanje ali uničevanje telesnega in/ali duševnega zdravja | Slovaščina | [Zdravje|Gesundheit Übungen_de_sk]
|5| Nosilec sreče in doseganje ali izguba sreče | Slovaščina | [Sreča|Glück Übungen_de_sk]
|10| Učenje kot zahteven vseživljenjski proces, ki se mora začeti zgodaj, da je lahko uspešen | Slovaščina | [Učenje|Lernen Übungen_de_sk]
|11| Trajnost, minljivost in pojavne oblike ljubezni v življenju  | Slovaščina | [Ljubezen|Liebe Übungen_de_sk]
|13| Povračilo osebnih  negativnih izkušenj/doživetij ali škodoželjnost in napoved možnega maščevanja  | Slovaščina | [Revanša|Revanche Übungen_de_sk]
|14| Zavajajoča zunanja podoba skritih značilnosti in sprememba zunanje podobe zaradi časovne oddaljenosti | Slovaščina | [Pod površino|Unter der Oberfläche Übungen_de_sk]
|15| Prevlada in pojavne oblike resnice ter kaznovanje laži  | Slovaščina | [Resnica|Wahrheit Übungen_de_sk]
|16| Pomen določenih trenutkov in daljšega časovnega obdobja kot ustvarjalen in pravično ali nepravično zaščiten element delovanja | Slovaščina | [Čas|Zeit Übungen_de_sk]
|17| Prikaz nasprotij ali dveh skrajnosti z namenom prikazovanja večplastnosti  | Slovaščina | [Dve strani|Zwei Seiten Übungen_de_sk]%%\\