Číslo Mají se učící naučit německo-slovenská přísloví, která vyjadřují následující aspekty? Jazyk úloh a cvičení Úlohy a cvičení k významovému okruhu
2c Soustředění se na vlastní osobu z egoizmu, smysluplných ambicí,přehnaného pocitu sebehodnocení nebo náhrady Slovenština Egozentrismus (Egocentrizmus)
4c Získání, udržení nebo poškození tělesného a/nebo také duševního zdraví Slovenština Gesundheit (Zdravie)
5b Štěstí nebo jeho ztráta Slovenština Glück (Šťastie)
10c Učení jako celoživotní, náročný proces, který by měl brzy začít, aby byl úspěšný Slovenština Lernen (Učenie)
11c Udržitelnost, pomíjivost a podoby lásky v životě Slovenština Liebe (Láska)
13c Odplata vlastních negativních zkušeností/zážitků nebo škodolibost a předpověď možné odplaty Slovenština Revanche (Odplata)
14b Klamný obraz skrytých vlastností a změna obrazu v určitém časovém odstupu Slovenština Unter der Oberfläche (Pod povrchom)
15c Dominance a projevy pravdy a potrestání lži Slovenština Wahrheit (Pravda)
16b Význam jistých okamžiků a delšího časového období jako oprávněný nebo neoprávněný produktivní element, pro obhajobu vlastního jednání Slovenština Zeit (Čas)
17b Zobrazení protikladů nebo dvou extrémů pro znázornění více aspektů Slovenština Zwei Seiten (Dve strany)

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«