||Číslo  || Mají se učící naučit německo-slovenská přísloví, která vyjadřují následující aspekty? || Jazyk úloh a cvičení || Úlohy a cvičení k významovému okruhu
|2c| Soustředění se na vlastní osobu z egoizmu, smysluplných ambicí,přehnaného pocitu sebehodnocení nebo náhrady | Slovenština | [Egozentrismus (Egocentrizmus)|Egozentrismus Übungen_de_sk]
|4c| Získání, udržení nebo poškození tělesného a/nebo také duševního zdraví | Slovenština | [Gesundheit (Zdravie)|Gesundheit Übungen_de_sk]
|5b| Štěstí nebo jeho ztráta | Slovenština |[Glück (Šťastie)| Glück Übungen_de_sk]
|10c| Učení jako celoživotní, náročný proces, který by měl brzy začít, aby byl úspěšný | Slovenština | [Lernen (Učenie)|Lernen Übungen_de_sk]
|11c| Udržitelnost, pomíjivost a podoby lásky v životě | Slovenština | [Liebe (Láska)|Liebe Übungen_de_sk]
|13c| Odplata vlastních negativních zkušeností/zážitků nebo škodolibost a předpověď možné odplaty  | Slovenština | [Revanche (Odplata)|Revanche Übungen_de_sk]
|14b| Klamný obraz skrytých vlastností a změna obrazu v určitém časovém odstupu| Slovenština | [Unter der Oberfläche (Pod povrchom)| Unter der Oberfläche Übungen_de_sk]
|15c| Dominance a projevy pravdy a potrestání lži | Slovenština  |[Wahrheit (Pravda)|Wahrheit Übungen_de_sk]
|16b| Význam jistých okamžiků a delšího časového období jako oprávněný nebo neoprávněný produktivní element, pro obhajobu vlastního jednání | Slovenština | [Zeit (Čas)|Zeit Übungen_de_sk]
|17b| Zobrazení protikladů nebo dvou extrémů pro znázornění více aspektů | Slovenština | [Zwei Seiten (Dve strany)|Zwei Seiten Übungen_de_sk]