Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-7) was last changed on 15-Feb-2011 21:19 by Vida Jesenšek  

This page was created on 21-May-2010 09:05 by ieideslbvs

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed 2 lines
[{OpenComment}]
t90NUV <a href="http://xeutjpcvrgtn.com/">xeutjpcvrgtn</a>, [url=http://jxkqcetubwck.com/]jxkqcetubwck[/url], [link=http://ztmekjkkohgb.com/]ztmekjkkohgb[/link], http://gsbmztidzomh.com/
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
At line 4 changed 2 lines
--[ieideslbvs|http://gsbIsbNEoMzhyAVkpXj], 21-May-2010 09:05
[{CloseComment}]
!!!Mednarodna projektna konferenca
At line 6 added 40 lines
%%columns
__"Sprichwörter multilingual. Sprachliche Muster - kommunikative Einheiten - kulturelle Symbole"__
Datum: 27./28. 9. 2010
Kraj: Institut für Deutsche Sprache, Mannheim\\
----
%%coolborder
27. september, 16.30: Predstavitev projekta ''SprichWort''
%%
%%
\\
Od novembra 2008 se mednarodni projekt „SprichWort“ ukvarja z današnjo rabo pregovorov v nemščini, slovaščini, slovenščini, češčini in madžarščini. Cilj projekta, ki ga finančno podpira Evropska komisija v sklopu programa Vseživljenjsko učenje (VŽU) je, korpusno pridobiti empirične podatke o izbranih pregovorih in jih obširno jezikoslovno in leksikografsko opisati v večjezični podatkovni zbirki ter oblikovati ustrezna didaktična gradiva, primerna in uporabna pri učenju in poučevanju udeleženih jezikov kot tujih jezikov.
Vse informacije o projektu „SprichWort“ najdete na projektni spletni strani (http://www.sprichwort-plattform.org/).\\
\\
V okvirih projekta bo na Inštitutu za nemški jezik v Mannheimu (IDS) med 27. in 28. septembrom 2010 potekala mednarodna konferenca z naslovom „Sprichwörter multilingual. Sprachliche Muster - kommunikative Einheiten - kulturelle Symbole“. Prireditev bo namenjena predstavitvi projektnih aktivnosti in rezultatov ter poglobljeni razpravi o različnih vidikih znanstvenega ukvarjanja s pregovori. Predstavljeni bodo leksikografski in kontrastivni vidiki paremiološkega raziskovanja, metodološka in teoretska vprašanja in ne nazadnje didaktični vprašanja v zvezi z učenjem in poučevanjem pregovorov.\\
\\
----
__[Program | Programm]__\\
----
\\
''Prijava'': Če se želite udeležiti konference, vas prosimo za predhodno najavo po e-pošti. Kotizacije za udeležbo ni. Pišite na naslov: hein@ids-mannheim.de\\
----
\\
''Pripravljalni odbor'': Izr. prof. dr. Vida Jesenšek, prof. Peter Ďurčo, PhD, dr. Kathrin Steyer
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
7 15-Feb-2011 21:19 1.966 kB Vida Jesenšek to previous
6 15-Feb-2011 21:18 1.965 kB Vida Jesenšek to previous | to last
5 15-Feb-2011 21:16 1.955 kB Vida Jesenšek to previous | to last
4 15-Feb-2011 20:59 2.149 kB Vida Jesenšek to previous | to last
3 15-Feb-2011 20:58 0.29 kB Vida Jesenšek to previous | to last
2 01-Feb-2011 00:25 0.021 kB Vida Jesenšek to previous | to last
1 21-May-2010 09:05 0.29 kB ieideslbvs to last jzSoNkEgJFauFzTLGPb
«