Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-23) was last changed on 28-Oct-2011 21:08 by Libor Marek  

This page was created on 03-May-2010 00:59 by Libor Marek

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 8 changed one line
!!! Pomsta je sladká
!!! Pomsta je sladká.
At line 10 added one line
%%(display:none)
At line 16 added one line
%%
At line 21 changed one line
* Slovensky: [Pomsta je sladká. | Pomsta je sladká.]
* Slovensky: [Pomsta je sladká | Pomsta je sladká_Sk]
At line 23 changed one line
* Maďarsky: [Édes a bosszú. |Hülyéknek van szerencséjük|Az ellentétek vonzzák egymást.|Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat]
* Maďarsky: [Édes a bosszú. |Édes a bosszú.]
At line 27 changed one line
* [pomsta] Lemma: [pomsta]
* [pomsta|Search:czkompomsta] Lemma: [pomsta|Search:czlempomsta]
At line 29 changed one line
* [je] Lemma: [být]
* [je|Search:czkomje] Lemma: [být|Search:czlembýt]
At line 31 changed one line
* [sladká] Lemma: [sladký]
* [sladká|Search:czkomsladká] Lemma: [sladký|Search:czlemsladký]
At line 36 changed one line
Říká se, když lidé mají sklon myslet spíše na sebe a vlastní zájmy než na potřeby druhých. [Doklad 1 | 1 ] \\
Říká se, když [člověk] pociťuje [uspokojení], může-li někomu [oplatit] jeho [špatné chování] z [minulosti] a způsobit mu bolest nebo škodu. [Doklad 1 | 1 ] \\
At line 42 changed one line
X [Doklad 2 | 2 ] \\
Přísloví se vyskytuje v transformované podobě. [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 52 changed one line
%%(display:inline;) X [Doklad 3 | 3 ]
%%(display:inline;) Pomsta bude sladká. [Doklad 3 | 3 ]
At line 60 changed one line
%%(display:inline;) X. %%tip-Kommentar Wörtl.: Y. \\ /% [Doklad 4 | 4 ]
%%(display:inline;) Pomsta je %%tip-X např. hořká \\ /%. [Doklad 4 | 4 ]
At line 70 changed one line
* [X] Lemma: [X]
* [hořká|Search:czvko.X] Lemma: [hořký|Search:czvle.X]
At line 79 changed 5 lines
%%(display:inline;) X [Doklad 5 | 5 ]
%%
\\
%%collapsebox-closed
%%(display:inline;) Přísloví je často uvozeno introduktorem typu ''Říká se''. [Doklad 5 | 5 ]
At line 94 changed one line
Lidmi, kteří s Bohem nepočítají, bude považován za slabocha a zrádce, ve skutečnosti je to ale člověk statečný, který může měnit dějiny. __Nejsladší pomsta je totiž odpuštění__. Každá jiná je hořká. %%tip-Zdroj Lidové noviny, č. 188/1994/%
At line 100 changed one line
Tentokrát určitě "ten dědečkův", který zvoní aspoň pět minu. Znovu jsme museli ven na pátrací akci. Tak to šlo až do rána. Intervaly zvonění už sice řídly, zato naše zlost rostla. Dodnes nevíme, kde tenkrát sehnali tolik budíků, ale __pomsta bude sladká__, vždyť zanedlouho se žení zase bratr. %%tip-Zdroj Story, ročník 1995/%
At line 105 changed one line
Tito občané pak podstatnou měrou přispěli k rozbití československého státu odtržením pohraničí po mnichovském diktátu. Dnes mohou být nevinní asi tak, jako bývalí sovětští občané okupací Československa v roce 1968. Zbývá jen dodat: jistě, __pomsta je hořká__. Kdo jí byli po roce 1945 snad opojeni, těžko vystřízliví dodnes. Bylo to jen několik hlasů volajících na poušti, které nás před pomstychtivostí varovaly. Nelze však tuto akci a reakci spojovat s jakýmisi "nápravami škod". %%tip-Zdroj Lidové noviny, č. 281/1993/%
At line 110 changed one line
Zřejmě i proto včera vyzval šéf právního výboru Sněmovny reprezentantů , republikán Henry Hyde , prezidenta , aby dobrovolně opustil svou funkci . Květa Buschová Od naší zvláštní zpravodajky Republikáni až " na doraz " Říká se , že < pomsta je> sladká . Pokud je tomu tak , američtí republikáni a především všichni , kteří zarytě nenávidí Billa Clintona , se musí tetelit blahem . Na půdě Kongresu se totiž o ničem jiném nemluví než o jeho křivé přísaze , zneužívání pravomocí a o tom , jak bránil průchodu práva. %%tip-Zdroj Hospodářské noviny, 14. 12. 1998/%
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
23 28-Oct-2011 21:08 4.863 kB Libor Marek to previous
22 30-Mar-2011 09:31 4.867 kB Libor Marek to previous | to last
21 30-Mar-2011 09:31 4.898 kB Libor Marek to previous | to last
«