[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Pomsta je sladká. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Rache ist süß | Rache ist süß] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Pomsta je sladká.
* Slovensky: [Pomsta je sladká | Pomsta je sladká_Sk]
* Slovinsky: [Maščevanje je sladko. | Maščevanje je sladko.] 
* Maďarsky: [Édes a bosszú. |Édes a bosszú.]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [pomsta|Search:czkompomsta] Lemma: [pomsta|Search:czlempomsta]

* [je|Search:czkomje] Lemma: [být|Search:czlembýt]

* [sladká|Search:czkomsladká] Lemma: [sladký|Search:czlemsladký]
%%

     
!!!Význam(y)
Říká se, když [člověk] pociťuje [uspokojení], může-li někomu [oplatit] jeho [špatné chování] z [minulosti] a způsobit mu bolest nebo škodu. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
Přísloví se vyskytuje v transformované podobě. [Doklad 2 | 2 ]   \\ 
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  


%%(display:inline;) Pomsta bude sladká. [Doklad 3 | 3 ] 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  

%%(display:inline;) Pomsta je %%tip-X např. hořká \\ /%. [Doklad 4 | 4 ]  
%% \\/%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty

* [hořká|Search:czvko.X] Lemma: [hořký|Search:czvle.X]

%%

   
!!!Typické užití v textu
  


%%(display:inline;) Přísloví je často uvozeno introduktorem typu ''Říká se''. [Doklad 5 | 5 ] 
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Zřejmě i proto včera vyzval šéf právního výboru Sněmovny reprezentantů, republikán Henry Hyde, prezidenta, aby dobrovolně opustil svou funkci. Květa Buschová Od naší zvláštní zpravodajky Republikáni až "na doraz" Říká se, že __pomsta je sladká__. Pokud je tomu tak, američtí republikáni a především všichni, kteří zarytě nenávidí Billa Clintona, se musí tetelit blahem. Na půdě Kongresu se totiž o ničem jiném nemluví než o jeho křivé přísaze, zneužívání pravomocí a o tom, jak bránil průchodu práva. %%tip-Zdroj Hospodářské noviny, 14. 12. 1998/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
Lidmi, kteří s Bohem nepočítají, bude považován za slabocha a zrádce, ve skutečnosti je to ale člověk statečný, který může měnit dějiny. __Nejsladší pomsta je totiž odpuštění__. Každá jiná je hořká. %%tip-Zdroj Lidové noviny, č. 188/1994/%
/%
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
Tentokrát určitě "ten dědečkův", který zvoní aspoň pět minu. Znovu jsme museli ven na pátrací akci. Tak to šlo až do rána. Intervaly zvonění už sice řídly, zato naše zlost rostla. Dodnes nevíme, kde tenkrát sehnali tolik budíků, ale __pomsta bude sladká__, vždyť zanedlouho se žení zase bratr. %%tip-Zdroj Story, ročník 1995/%
/%

[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
Tito občané pak podstatnou měrou přispěli k rozbití československého státu odtržením pohraničí po mnichovském diktátu. Dnes mohou být nevinní asi tak, jako bývalí sovětští občané okupací Československa v roce 1968. Zbývá jen dodat: jistě, __pomsta je hořká__. Kdo jí byli po roce 1945 snad opojeni, těžko vystřízliví dodnes. Bylo to jen několik hlasů volajících na poušti, které nás před pomstychtivostí varovaly. Nelze však tuto akci a reakci spojovat s jakýmisi "nápravami škod". %%tip-Zdroj Lidové noviny, č. 281/1993/%
/%
-----

[Doklad 5 | #5 ] (Odstavec [Typické užití v textu | Základní tvar přísloví#Typické užití v textu]): %%quote
Zřejmě i proto včera vyzval šéf právního výboru Sněmovny reprezentantů , republikán Henry Hyde , prezidenta , aby dobrovolně opustil svou funkci . Květa Buschová Od naší zvláštní zpravodajky Republikáni až " na doraz " Říká se , že < pomsta je> sladká . Pokud je tomu tak , američtí republikáni a především všichni , kteří zarytě nenávidí Billa Clintona , se musí tetelit blahem . Na půdě Kongresu se totiž o ničem jiném nemluví než o jeho křivé přísaze , zneužívání pravomocí a o tom , jak bránil průchodu práva. %%tip-Zdroj Hospodářské noviny, 14. 12. 1998/% 
/%
 \\
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   __pomsta je__\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]