Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-18) was last changed on 13-Jan-2011 18:22 by Peter Durco  

This page was created on 28-Jul-2010 03:32 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed one line
%%columns
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 11 added 9 lines
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%
At line 17 changed 2 lines
* Slovinsky: [Slovinské príslovie | Stránka slovinského príslovia]
* Česky: [ | ]
* Slovinsky: [Čista vest je najboljše vzglavje. | Čista vest je najboljše vzglavje] %%tip-Kommentar Wörtliche Übersetzung: "Ein reines Gewissen ist das beste Kissen."\\ /%
* Česky: [Čisté svědomí je nejměkčí polštář. | Čisté svědomí je nejměkčí polštář] %%tip-Kommentar Wörtliche Übersetzung: "Ein reines Gewissen ist das beste Kopfkissen."\\ /%
At line 24 changed one line
* [dobré] Lemma: [dobrý]
* [dobré|Search:skkomdobré] Lemma: [dobrý|Search:sklemdobrý]
At line 26 changed one line
* [svedomie] Lemma: [svedomie]
* [svedomie|Search:skkomsvedomie] Lemma: [svedomie|Search:sklemsvedomie]
At line 28 changed one line
* [je] Lemma: [byť]
* [je|Search:skkomje] Lemma: [byť|Search:sklembyť]
At line 30 changed one line
* [mäkká] Lemma: [mäkký]
* [mäkká|Search:skkommäkká] Lemma: [mäkký|Search:sklemmäkký]
At line 32 changed one line
* [poduška] Lemma: [poduška]
* [poduška|Search:skkompoduška] Lemma: [poduška|Search:sklempoduška]
At line 37 changed one line
Príslovie konštatuje fakt, že človek [s čistým štítom] žije spokojnejšie a uvoľnenejšie, [bez výčitiek svedomia]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie konštatuje fakt, že človek [s čistým štítom|Search:skbegs00čistým00štítom] žije spokojnejšie a uvoľnenejšie, [bez výčitiek svedomia|Search:skbegbez00výčitiek00svedomia]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 43 changed one line
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
Príslovie sa v súčasných textoch prakticky nevyskytuje. [Doklad 3 | 3 ]
At line 63 changed one line
%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]
%%(display:inline;) Čisté svedomie je mäkká poduška. %%tip-Komentár Reines Gewissen ist ein weiches Kissen \\ /% [Doklad 5 | 5 ]
At line 70 changed one line
* [Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1]
* [čisté|Search:skvkočisté] Lemma: [čistý|Search:skvlečistý]
At line 72 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]
At line 74 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 100 added 3 lines
__Príslovie má v korpuse jediný výskyt v prekloženom texte z angličtiny, na internete je registrované len v glosároch prísloví a výrokov.__
At line 125 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Včasné rozpoznanie ochorenia obličiek umožňuje účinné liečenie, ktoré predĺži psovi život . Hluchota V rámci systematického chovu bielych bulteriérov v minulých rokoch patrila hluchota medzi vážne ochorenia. Rád by som však zdôraznil, že biele bulteriéry nie sú albíni. Gény hluchoty nesú vo svojom rodokmeni aj čisto biele plemená spomeňte si na argentínsku dogu, Obr. 55: __Čisté svedomie je ako mäkká poduška.__ Kresba: Michael Walker Starostlivosť o zdravie Obr. 56: Moji najlepší priatelia! dalmatínskeho psa, harlekýnskej odrody nemeckej dofy, atď. Problém hluchoty sa do značnej miery podarilo odstrániť tým, že sa zaviedol chov farebných bulteriérov a začali sa krížiť farebné plemenné línie s bielymi. Výskyt hluchých zvierat v chove bulteriérov dnes zaručene neprekračuje jedno percento. Tak sa stal bulteriér ukážkovým príkladom, ako možno pomocou správnej plemenitby účinne riešiť zdravotné problémy. %%tip-Zdroj Fleig, Dieter: Bulteriér. Bratislava: Timy 1999 /%
At line 153 changed one line
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma=" "] [[]* [[lemma=" "]__ \\
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="svedomie"] [[]* [[lemma="poduška"]__ \\
At line 156 changed 6 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 163 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|SK_in_Arbeit]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
18 13-Jan-2011 18:22 5.648 kB Peter Durco to previous
17 27-Dec-2010 12:35 5.73 kB Brigita Kacjan to previous | to last
16 14-Dec-2010 14:36 5.692 kB Denis Helic to previous | to last
15 11-Oct-2010 20:15 5.247 kB Vida Jesenšek to previous | to last
14 11-Oct-2010 20:14 5.28 kB Vida Jesenšek to previous | to last Mirna vest je najboljše vzglavje ==> Čista vest je najboljše vzglavje
13 23-Aug-2010 16:38 5.247 kB Peter Durco to previous | to last
12 05-Aug-2010 15:33 4.981 kB Peter Durco to previous | to last
11 05-Aug-2010 15:32 4.962 kB Peter Durco to previous | to last
10 05-Aug-2010 15:32 5.005 kB Peter Durco to previous | to last
9 05-Aug-2010 15:31 5.004 kB Peter Durco to previous | to last
8 05-Aug-2010 15:30 4.071 kB Peter Durco to previous | to last
7 05-Aug-2010 15:28 4.073 kB Peter Durco to previous | to last
6 05-Aug-2010 15:12 4.063 kB Peter Durco to previous | to last
5 05-Aug-2010 15:12 4.062 kB Peter Durco to previous | to last
4 05-Aug-2010 15:11 4.049 kB Peter Durco to previous | to last
3 05-Aug-2010 15:04 3.939 kB Peter Durco to previous | to last
2 30-Jul-2010 07:39 3.991 kB Peter Durco to previous | to last
1 28-Jul-2010 03:32 3.971 kB Peter Durco to last
«