Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-18) was last changed on 13-Jan-2011 18:22 by Peter Durco  

This page was created on 28-Jul-2010 03:32 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 24 changed one line
* [dobré] Lemma: [dobrý]
* [dobré|Search:skkomdobré] Lemma: [dobrý|Search:sklemdobrý]
At line 26 changed one line
* [svedomie] Lemma: [svedomie]
* [svedomie|Search:skkomsvedomie] Lemma: [svedomie|Search:sklemsvedomie]
At line 28 changed one line
* [je] Lemma: [byť]
* [je|Search:skkomje] Lemma: [byť|Search:sklembyť]
At line 30 changed one line
* [mäkká] Lemma: [mäkký]
* [mäkká|Search:skkommäkká] Lemma: [mäkký|Search:sklemmäkký]
At line 32 changed one line
* [poduška] Lemma: [poduška]
* [poduška|Search:skkompoduška] Lemma: [poduška|Search:sklempoduška]
At line 37 changed one line
Príslovie konštatuje fakt, že človek [s čistým štítom] žije spokojnejšie a uvoľnenejšie, [bez výčitiek svedomia]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie konštatuje fakt, že človek [s čistým štítom|Search:skbegs00čistým00štítom] žije spokojnejšie a uvoľnenejšie, [bez výčitiek svedomia|Search:skbegbez00výčitiek00svedomia]. [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 70 changed one line
* [čisté] Lemma: [čistý]
* [čisté|Search:skvkočisté] Lemma: [čistý|Search:skvlečistý]
At line 72 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]
At line 74 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
18 13-Jan-2011 18:22 5.648 kB Peter Durco to previous
17 27-Dec-2010 12:35 5.73 kB Brigita Kacjan to previous | to last
16 14-Dec-2010 14:36 5.692 kB Denis Helic to previous | to last
15 11-Oct-2010 20:15 5.247 kB Vida Jesenšek to previous | to last
14 11-Oct-2010 20:14 5.28 kB Vida Jesenšek to previous | to last Mirna vest je najboljše vzglavje ==> Čista vest je najboljše vzglavje
13 23-Aug-2010 16:38 5.247 kB Peter Durco to previous | to last
12 05-Aug-2010 15:33 4.981 kB Peter Durco to previous | to last
11 05-Aug-2010 15:32 4.962 kB Peter Durco to previous | to last
10 05-Aug-2010 15:32 5.005 kB Peter Durco to previous | to last
9 05-Aug-2010 15:31 5.004 kB Peter Durco to previous | to last
8 05-Aug-2010 15:30 4.071 kB Peter Durco to previous | to last
7 05-Aug-2010 15:28 4.073 kB Peter Durco to previous | to last
6 05-Aug-2010 15:12 4.063 kB Peter Durco to previous | to last
5 05-Aug-2010 15:12 4.062 kB Peter Durco to previous | to last
4 05-Aug-2010 15:11 4.049 kB Peter Durco to previous | to last
3 05-Aug-2010 15:04 3.939 kB Peter Durco to previous | to last
2 30-Jul-2010 07:39 3.991 kB Peter Durco to previous | to last
1 28-Jul-2010 03:32 3.971 kB Peter Durco to last
«