!!Phase 1: Sprichwörter erkennen/Fáze 1: přísloví poznat
   
1. Aufgabe: %%slimbox-question [Pravda (Wahrheit)-přísloví poznat 1|Pravda (Wahrheit)-přísloví poznat 1]%% \\
2. Aufgabe: %%slimbox-question [Pravda (Wahrheit)-přísloví poznat 2|Pravda (Wahrheit)-přísloví poznat 2]%% \\


!!Phase 2: Sprichwörter verstehen/Fáze 2: příslovím porozumět \\

1. Aufgabe: %%slimbox-question [Pravda (Wahrheit)-přísloví porozumět 1|Pravda (Wahrheit)-přísloví porozumět 1]%% \\

    
!!Phase 3: Sprichwörter festigen/Fáze 3: přísloví si upevnit\\

1. Aufgabe: %%slimbox-question [Pravda (Wahrheit)-přísloví si upevnit 1|Pravda (Wahrheit)-přísloví si upevnit 1]%% \\
2. Aufgabe: %%slimbox-question [Pravda (Wahrheit)-přísloví si upevnit 2|Pravda (Wahrheit)-přísloví si upevnit 2]%% \\
3. Aufgabe: %%slimbox-question [Pravda (Wahrheit)-přísloví si upevnit 3|Pravda (Wahrheit)-přísloví si upevnit 3]%% \\

    

!!Phase 4: Sprichwörter anwenden/Fáe 4: přísloví použít\\

1. Aufgabe: %%slimbox-question [Pravda (Wahrheit)-přísloví použít B1|Pravda (Wahrheit)-přísloví použít B1]%% \\
2. Aufgabe: %%slimbox-question [Pravda (Wahrheit)-přísloví použít C1|Pravda (Wahrheit)-přísloví použít C1]%% \\
3. Aufgabe: %%slimbox-question [Pravda (Wahrheit)-přísloví použít C2|Pravda (Wahrheit)-přísloví použít C2]%% \\


!Parömiologische Aufgaben/Paremiologické úlohy\\

1. Aufgabe: %%slimbox-question [Pravda (Wahrheit)-přísloví použít P1|Pravda (Wahrheit)-přísloví použít P1]%% \\
2. Aufgabe: %%slimbox-question [Pravda (Wahrheit)-přísloví použít P2|Pravda (Wahrheit)-přísloví použít P2]%% \\
3. Aufgabe: %%slimbox-question [Pravda (Wahrheit)-přísloví použít P3|Pravda (Wahrheit)-přísloví použít P3]%% \\