[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit,upload Editors}]

!!Vrana k vrane sadá alebo Rovný rovného si hľadá.
Darovanému koňovi nepozeraj na zuby, v nemčine sú to ale ústa. V nemecky hovoriacich krajinách jedna lastovička nerobí leto a každý by si mal zametať pred vlastnými dverami. V iných jazykoch však jedna lastovička nerobí jar a namiesto dverí je to vlastný prah alebo vráta. Ranná hodina má v sebe v niektorých jazykoch niečo zlaté: V slovenčine a v slovinčine existuje príslovie Ranná hodina, zlatá hodina a Maďari veria, že keď niekto skoro vstáva, nájde zlato.

Popri mnohých jazykových zhodách existujú aj rozdiely od jazyka k jazyku: V nemčine Aj malý statok robí hnoj. V slovenčine sa naproti tomu upokojíme, že keď neprší, aspoň kvapká.

Príslovia sú dôležitý nositelia kultúrnych symbolov. Preto by sme sa ich mali učiť a poučiť sa z nich do života. A nielen vo vlastnom jazyku. 

Tento medzinárodný projekt sa venuje skúmaniu zhôd a rozdielov v používaní prísloví v súčasnosti v rôznych jazykoch a kultúrach. 


__Prečítajte si o tom viac a prispejte! Vitajte na Platforme prísloví!__

Váš [SprichWort-Team|Partner_sk]

%%columns-1000

!! Príslovie týždňa: Gottes Mühlen mahlen langsam./ Božie mlyny melú pomaly.
!! MySpace

[MySpace]
%%!! SprichWort Community

* [Žiaci|Lernerk]
* [Učitelia|Lehrer]
* [Autori|Entwickler]
%%
%%
!! SprichWort Community

!__Nové pre všetkých učiteľov: Dotazník k databáze prísloví. [Sprichwort-Plattform/Evaluation_Datenbank_Lehrer.doc] Pridajte sa! 
%%
%%
Váš [SprichWort-Team|Partner]

!! SprichWort Community

!__Nové pre žiakov: Dotazník k databáze príslovík. [Sprichwort-Plattform/Evaluation_Datenbank_Lerner.doc] Pridajte sa! 
Váš [SprichWort-Team|Partner]