!!!Predslov
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]

!! Čo nájdem v časti úlohy a cvičenia?

Interaktívne úlohy resp. cvičenia, testy a sebahodnotenie k prísloviam?

To nás vyzýva, aby sme si trošku pričuchli k tomu, či sme v oblasti prísloví "fit for fun". Niečo také sme doteraz väčšinou ani nevideli, pomlčiac o tom, že by sme si to vyskúšali alebo intenzívnejšie používali. Prečo vlastne nie?

Jeden z dôvodov je určite ten, že sme na to doteraz ešte nenarazili. No áno, interaktívne cvičenia k prísloviam, vrátane testov a sebahodnotenia v tak koncentrovanej a najmä systematickej podobe nemožno nájsť na každom rohu či v každej učebnici. 

Nechajte sa fascinovať tým, čo spoznáte pri riešení cvičení. Niektoré z cvičení vás unesú aj do druhého sveta SprichWort - banky dát - a predstavia vám ďalšie zaujímavé aspekty prísloví.

A keď sa v cvičeniach myšlienkovo „vybúrite“ a niečo zaujímavé sa naučíte a objavíte, môžete o tom aj porozprávať v komunite SprichWort.

Tak do toho a veľa zabávy!

Váš SprichWort-tím!%%(display:none)
[{ALLOW view Authenticated}]
[{ALLOW edit Editors}]
[Aufgabe_fertig]
%%