!Fáza 1: príslovia spoznať

__Úlohy pre úroveň B1-2:__\\
1. úloha: %%slimbox-question [Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - príslovia spoznať 1|Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - príslovia spoznať 1] %% \\
2. úloha: %%slimbox-question [Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - príslovia spoznať 2|Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - príslovia spoznať 2] %% \\

!Fáza 2: prísloviam porozumieť\\

__Úlohy pre úroveň B1-2:__\\
1. úloha: %%slimbox-question [Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - prísloviam porozumieť 1|Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - prísloviam porozumieť 1] %%\\

    
!Fáza 3: príslovia si upevniť\\

__Úlohy pre úroveň B1-2:__\\
1. úloha: %%slimbox-question [Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - príslovia si upevniť 1|Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - príslovia si upevniť 1] %% \\
2. úloha: %%slimbox-question [Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - príslovia si upevniť 2|Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - príslovia si upevniť 2] %% \\
3. úloha: %%slimbox-question [Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - príslovia si upevniť 3|Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - príslovia si upevniť 3] %% \\
        

!Fáza 4: príslovia použiť\\

__Úlohy pre úroveň B1-2:__\\
1. úloha: %%slimbox-question [Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - príslovia použiť B1|Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - príslovia použiť B1] %% \\
\\
__Úlohy pre úroveň C1-2:__\\
1. úloha: %%slimbox-question [Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - príslovia použiť C1|Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - príslovia použiť C1] %% \\
2. úloha: %%slimbox-question [Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - príslovia použiť C2|Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - príslovia použiť C2] %% \\

!Paremiologické úlohy\\
1. úloha: %%slimbox-question [Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - príslovia použiť P1|Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - príslovia použiť P1]\\
2. úloha: %%slimbox-question [Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - príslovia použiť P2|Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - príslovia použiť P2]\\
3. úloha: %%slimbox-question [Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - príslovia použiť P3|Pod povrchom (Unter der Oberfläche) - príslovia použiť P3]\\