[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!Többet ésszel, mint erővel. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Blinder Eifer schadet nur. | Blinder Eifer schadet nur] %%tip-Kommentár Szó szerint: "A vak buzgalom csak árt."\\ /% 
* Szlovén: [- |- ] 
* Szlovák: [Prílišná horlivosť škodí. | Prílišná horlivosť škodí]
* Cseh: [Přílišná horlivost škodí | Přílišná horlivost škodí]


%% %%collapsebox-closed 
!!!Komponensek

     
* [többet|Search:hukomtöbbet] Lemma: [több|Search:hulemtöbb]

* [ésszel|Search:hukomésszel] Lemma: [ész|Search:hulemész]

* [mint|Search:hukommint] Lemma: [mint|Search:hulemmint]

* [erővel|Search:hukomerővel] Lemma: [erő|Search:hulemerő]

%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy többre megy az ember megfontolással v. alkalomadtán ravaszsággal, mint
puszta erőszakkal. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondás sajátos használata.    \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
 
%%

%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    
!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | Többet ésszel, mint erővel#Sprichwort]): \\
%%quote
 A szegény ember szekerére vetette a medvét, vígan tért haza, otthon jó vacsorát csapott, jól aludt rája, s nem sokat félt a rókától, mert megtanulta tőle: __többet ésszel, mint erővel__! %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Hetvenhét magyar népmese; Szerző: Illyés Gyula; Dátum: 2000 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Többet ésszel, mint erővel#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Custine kérdése foglalkoztatta: miért akar a nagy még nagyobb lenni? A kicsi finomabb, pallérozottabb, s mert rákényszerül, hogy a " __többet ésszel, mint erővel__ " elvéhez tartsa magát, hát az esze is kidolgozottabb. A kicsik egymással fraternizálnak, és a sarokban összenevetnek, ha a nagy otrombaságát észlelik. Legyél csak akkora, mint egy ember. Legyenek az oroszok akkorák, mint az orosz emberek. Ne gondoljuk, hogy értékeink holdban, hektárban, négyzetkilométerben kifejezhetők. Miért nem fordulnak inkább Szibéria felé, hiszen az az övék, mit akarnak tőlünk? Sokféle bajt szereznek maguknak, ha itt tartják a katonáikat. Kár az oroszokért, hogy ilyen buta szerepbe rögzítették magukat. Ha a mező tágas, akkor a lélek is tágas, gondolhatták, lélek és tér azonban nem így függ össze, ha a tér szigorú fegyveres őrizet alatt megmunkálatlanul tátong.%%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Kőóra; Szerző: Konrád György; Dátum: 1994 /% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Többet ésszel, mint erővel#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 - Bejött a cselem! Na, te viccelődő, röhögős majom, mindjárt kiporolják a nadrágodat! Hahaha! Most majd elmegy a kedved, hogy híres oroszlánvadászokkal viccelődj! Vagyis velem. __Többet ésszel, mint erővel__! Megmondtam, hogy az nevet, aki utoljára nevet! %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Csukás István Nagy meséskönyve; Szerző: Csukás István; Dátum: 2001 /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Többet ésszel, mint erővel#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Bőven van alkalom minden nép számára, hogy önmaga és mások ellen súlyosan vétsen. Ezek az alkalmak néha kényszerítő körülmények formájában jelentkeznek. A magyarságról beszélve, gondoljunk mindenekelőtt a honfoglalásra és a megalapított Magyarország földrajzi helyzetére. Alkalom szülte a nyugati vad kalandozásokat, melyekkel önmaga és mások ellen is vétett a magyarság. S hazánk földrajzi helyzete sem a legszerencsésebb, ha a bűnre vezető alkalomról beszélünk. Sőt nemegyszer mintha a kényszerítő körülmény erejével lépett volna fel itt az alkalom. Hiszen sok hódítás és merész álom temetője volt e föld, különös varázzsal, mint a virágos temetők általában. Bódultak ide folyton a népek, s ezért az ittlévőnek őrködnie kellett szüntelenül, hogy vajon valamelyik égtáj felől nem jön -e mézére darázs vagy vetésére vad. Ebben a szüntelen őrködésben jól megtermett a gyanakvás, a gyanakvásban a számítás, a számításban pedig az álarc. Aki erővel nem bírja, ahogy a magyarok sem bírhatták volna itt sokáig, egy szép napon kitalálja az új fegyvert, amely így szól: " __Többet ésszel, mint erővel__. " Az erő azonban, bárha kicsi is, sohasem tűri a trónfosztást, hanem másfelé fordulva kérkedik. Egy történelmi fordulattal így lépett az erő helyébe az ész: a pogányság helyébe a kereszténység, és a nyílt beszéd helyébe a diplomácia. De az erő azon állt bosszút, aki megfosztotta trónjától: Nyugatról megfordulva először szétdúlta a " vérszerződést ", a magyar közösség jelképét, azután pedig, ezeréves bosszúállással, Keletre vicsorgott folyton, s csak édes álmaiban járt vissza Nyugatra hadakozni.%%tip-Forrás Belegquelle /% 
/%
-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Sajátos használat | Többet ésszel, mint erővel#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
( Avraham töprengő képet vág, ujjával a halántékát fúrja, s fejét csóválva hümmög. ) __Ha nem erővel, győzzed ésszel__! ( S most meggörnyedve, okoskodó mozdulatokkal, selypegő, fogatlan hangon utánozza a paraszti társalgást. ) %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Avraham Bogatir hét napja - Hová tűntek a katonák? - A történet vége; Szerző: Kardos G. György; Dátum: 1978 /% 
/%
 \\
   
[Példa 6 | #6 ] (Szakasz [Sajátos használat | Többet ésszel, mint erővel#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 Ott Ilion mezein a görög és a trósz mind beleadta a lelkét abba a harcba. A legtöbben ki is lehelték. A féktelen Protesilaos volt az első hősi halott. Volt, aki a kardjába dőlt, mint Ajas. Volt, akit konstruált perben elveszejtettek, mint Palamedest. Volt, aki __többet ért el ésszel, mint erővel__, Ulysses. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Végtelen napjaim - Napló; Szerző: Hubay Miklós; Dátum: 1996 /% 
/%
 \\
   
[Példa 7 | #7 ] (Szakasz [Sajátos használat | Többet ésszel, mint erővel#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 A Sztálin születésnapja tiszteletére elindított műszakban megint emelték a tanulónormát; a falra fölírták a sztahanovista kongresszuson elhangzott, legfrissebb Rákosi-mondást: " __Többet ésszel, mint erővel__ "; a vörös táblára új nevek kerültek, a " termelésünk kerékkötői " rovatba pedig két esztergályos, aki reggel késve érkezett a műhelybe s egy gépjavító lakatos, aki uszított a fehér kenyér ellen. " Vajon milyen az elkésők viszonya a békéhez? " - kérdezte egy feketével bekeretezett cikk a faliújságon. A cikk aláírása ez volt: " J. Gy. kultúrfelelős. "%%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Stációk; Szerző: Gergely Ágnes; Dátum: 1983/% 
/%
-----
 
[Példa 8 | #8 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Többet ésszel, mint erővel#Formvarianten]): \\
%%quote
Odüsszeusztól Einsteinig, Nagy Sándortól Churchillig a lenyűgöző sikert mindig a __többet ésszel, mint erővel__ emberi törvénye hozta meg. %%tip-Forrás Magyar Hírlap 1995/09/11 /% 
/%
 \\
   
[Példa 9 | #9 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Többet ésszel, mint erővel#Formvarianten]): \\
%%quote
Ebben a világban csak akkor számítasz, ha erősebb vagy ha ravaszabb vagy. Az utóbbi esetben – s ez lehetett Horn Gyuláé is –, a kis kölyöknek fel kellett mérnie a „__többet ésszel, mint erővel__” logikáját. Ösztönösen tudnia kellett, hogy sohasem támadhat szemből, sohasem kockáztathatja meg, hogy az erősebbek erőfitogtatásukkor észrevegyék, át kellett látnia, hogy csak a pergő szavakkal és nem a nyers erővel győzedelmeskedhet. %%tip-Forrás Népszabadság 1998/10/31/% 
/%
 \\
   
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]