[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(display:none)
[{TableOfContents numbered='true'}]
%%
\\
%%columns
 
   
!!! Svet je globalna vas.
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!! Übungen
Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.
%%
%%
%%

  
!!! Ustrezniki v drugih jezikih
* Nemščina: [Die Welt ist ein Dorf. | Die Welt ist ein Dorf] 
* Slovaščina: [Svet je jedna veľká dedina. | Svet je jedna veľká dedina] 
* Češčina: [Svět je jedna velká vesnice. | Svět je jedna velká vesnice] 
* Madžarščina: [ -| -]
%%collapsebox-closed 
!!! Sestavine
* [svet|Search:sikomsvet] lema: [svet|Search:silemsvet]
* [je|Search:sikomje] lema: [biti|Search:silembiti]
* [globalna|Search:sikomglobalna] lema: [globalen|Search:silemglobalen]
* [vas|Search:sikomvas] lema: [vas|Search:silemvas]

%%

     
!!!Pomen(i)
S pregovorom izrazimo dejstvo, da so se zaradi razvoja tehnologije in vpliva globalizacije zmanjšale razdalje med ljudmi, zaradi česar imamo občutek, da smo med seboj bolj povezani. [Zgled 1 | 1 ] [Zgled 2 | 2 ] [Zgled 3 | 3 ] [Zgled 4 | 4 ] \\


Tako stanje lahko vpliva na spremembo naših moralnih vrednot [Zgled 5 | 5 ], lahko pa celo povzroča občutek prestrašenosti, ogroženosti. [Zgled 6 | 6] 
%%collapsebox-closed
!!!Posebnosti rabe
Pregovor je razmeroma pogost v besedilih o novih možnostih sporazumevanja. [Zgled 1 | 1 ] [Zgled 2 | 2 ] [Zgled 3 | 3 ] [Zgled 4 | 4 ]
 
%%  
   
!!!Različice
%%collapsebox-closed
!! Oblikovne različice
Svet je postal globalna vas. [Zgled 2 | 2 ] \\

Svet se spreminja v globalno vas. [Zgled 5 | 5 ] \\

(Ves) svet postaja ena sama globalna vas. [Zgled 6 | 6] \\

%%
  
%%collapsebox-closed
!! Zamenljivost sestavin
%%
%%collapsebox-closed
!! Sestavine različic  

* [spreminja|Search:sivkospreminja] lema: [spreminjati|Search:sivlespreminjati]
* [en|Search:sivkoen] lema: [en|Search:sivleen]
* [postaja|Search:sivkopostaja] lema: [postajati|Search:sivlepostajati]
* [sama|Search:sivkosama] lema: [sam|Search:sivlesam]


%%
  
%%collapsebox-closed
!!! Tipična besedilna raba


%%
    
    
!!! Zgledi
  
[Zgled 1 | #1] 
%%quote
__Svet je globalna vas__, komunicirati z njim je mogoče še drugače kot preko interneta ali z gledanjem tujih filmov. Niso torej samo ribe, opera, nakupi. Je tudi sporazumevanje, učenje novega in drugačnega. Potem nam je tudi naš sosed še malo bližji.
%%tip-Vir FidaPLUS/% 
/% 
-----
[Zgled 2 | #2] 
%%quote
Globalizaciji je dal močan zagon predvsem razvoj novih tehnologij, na čelu s svetovnim spletom , ki je omogočil, da __je svet postal globalna vas__. Izmenjava podatkov po njem in po elektronski pošti je postala vsakdanji način dela, telesna prisotnost posamezne osebe pri tem ni več nujna.
%%tip-Vir FidaPLUS/% 
/% 
-----
[Zgled 3 | #3] 
%%quote

Povezava računalniških in telekomunikacijskih zmogljivosti je privedla do izredne svetovne integracije - da __je svet globalna vas__, je danes fraza. Vsaka integracija pomeni tudi soočenje z jezikovnimi pregradami in seveda potrebo in zanimanje za možnosti njihovega premagovanja. 
%%tip-Vir FidaPLUS/% 
/% 
-----
[Zgled 4 | #4] 
%%quote
"To se nama je že zgodilo, kar ni nič nenavadnega. Zaradi razvoja komunikacij __je svet postal globalna vas__, v kateri so modni trendi enaki za vse."

%%tip-Vir FidaPLUS/% 
/% 
-----
[Zgled 5 | #5] 
%%quote
__Svet se spreminja v globalno vas__, spreminjajo se moralne vrednote.
%%tip-Vir FidaPLUS/% 
/% 
-----
[Zgled 6 | #6] 
%%quote
V tem pogledu zavest družbe še ne sledi tehnološkemu, gospodarskemu, in če hočete, tudi finančnemu razvoju, kjer __ves svet postaja ena sama globalna vas__ ter je spričo takšnega razvoja prestrašen in se čuti ogroženega. Zato politika in javnost mnogokrat govorita drugačen jezik kot gospodarstvo in znanstveniki, ki napovedujejo socialni in gospodarski razvoj prihodnosti, in sta marsikdaj gluhi za še tako razumne argumente.
%%tip-Vir FidaPLUS/% 
/% 

%%collapsebox-closed

!!! Iskanje zgledov v korpusih
V korpusu [FidaPLUS | http://www.fidaplus.net] lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza: \\
__ #1svet_#1postati_#1globalen_#1vas__
 

%%
 [Seznam vseh pregovorov|Sprichwort_si]